Зміст статті

Тези наукових конференцій:

 1. Oleksii Sakhatskyi. Application of multispectral satellite data for ecological monitoring within Fukushima-Chornobyl disaster area (experience and perspective) /ДАЗВ, Презентація на другому засіданні Спільного українсько-японського комітету з питань співробітництва у сфері поліпшення післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях, Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), 17 липня 2013 р., м. Київ. Електронний ресурс – Режим доступу до матеріалів: сайті Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ). http://dazv.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=729:17-lypnja-2013-roku-v-m-kyjevi-vidbulosja-druge-zasidannja-spilnogo-ukrainsko-japonskogo-komitetu-z-pytan-spivrobitnyctva-u-sferi-polipshennja-pisljaavarijnogo-reaguvannja-na-nadzvychajni-sytuacii-na-atomnyh-elektrostancijah&catid=112:news-of-the-month&Itemid=185
 2. Stankevich S., Sakhatsky A., Bobro D., Iwasaki A., Nakasuka S., Yoshimoto S., Aoyanagi Y. Satellite Monitoring for Fire Risk Assessment within Residual Radiation Hazard Exclusion Zone: Fukushima Case Study // Abstracts of United Nations/Belarus Workshop on Space Technology Applications for Socio-Economic Benefits.– Minsk: Belarusian State University, 2013.– http://www.oosa.unvienna.org/oosa/en/SAP/act2013/Belarus/index.html
 3. Yoshimoto S., Nakasuka S., Iwasaki A., Aoyanagi Y., Sakhatsky A., Stankevich S., Bobro D. Environment Monitoring of Fukushima and Chernobyl Areas using a Constellation of Micro Observation Satellites (Japan-Ukraine Cooperation Technical Demonstration Program for Supporting Aftermath Response to Accidents at Nuclear Power Stations) // Abstracts of 5th Nano-Satellite Symposium "Missions and Enabling Technologies towards Future".– Tokyo: University of Tokyo, 2013.– http://www.nanosat.jp/paper.html
 4. Stankevich S.A., Yatsenko V.A., Vasko A.V., Gerda M.I. Pushbroom sensor real-time adaptive anomaly detection // Матеріали Сьомої Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми телекомуникацій-2013" (ПТ-2013).– Київ: ІТС НТУУ "КПІ", 2013.– С.233-236.
 5. Stankevich S.A., Filippovich V.E. Infrared satellite imaging for the study of urban heat islands in Ukraine // Proceedings of 8th International Green Energy Conference (IGEC-8).– Kiev: NAU, 2013.– P.219-223.
 6. Shklyar S.V. Conditional estimators in generalized linear models // Abstracts of International Workshop on Limit Theorems in Probability Theory and Asymptotic Statistics.– Uppsala: Uppsala University, 2013.– P.19.
 7. Лялько В.І., Азімов О.Т., Яковлєв Є.О. Сучасні аерокосмічні та гідрогеологічні методи екологічної безпеки при видобутку сланцевого газу в Україні // Зб. тез 13-ї Української конференції з космічних досліджень (Євпаторія, Крим, 2-6 верес. 2013 р.). – К.: Вид-во «КАФЕДРА», 2013. – С. 161.
 8. Азимов А.Т., Даргейко Л.Ф., Мычак А.Г. Использование компьютеризованных методов пространственной интерполяции данных для оценки закономерностей площадной изменчивости толщин нефтегазоперспективных отложений // Азово-Черноморский полигон изучения геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа: Сб. тез. докл. XI Междунар. конф. «Крым-2013» (г. Ялта, 16-20 сент. 2013 г.). – Симферополь: АГЕО, 2013. – С. 43–44.
 9. Лялько В.І., Азімов О.Т., Яковлєв Є.О. Аерокосмічні та гідрогеологічні методи у вирішенні завдань екологічної безпеки при видобутку сланцевого газу в Україні // Матеріали сьомої Міжнар. наук.-практ. конф. (до 95-річчя НАН України) «Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів» (Дніпропетровськ, 08-11 жовт. 2013 р.). – Дніпропетровськ: Монолит, 2013. – С. 59.
 10. Лялько В.І., Азімов О.Т., Яковлєв Є.О. Використання геоінформаційних технологій при оцінці екологічних небезпек, пов'язаних з видобутком сланцевого газу // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи» (м. Київ, 27–29 листоп. 2013 р.). – К.: ТОВ «Юнімпекс Трейд», 2013. – С. 149–150.
 11. Ваколюк М.В. Виміри концентрації СО2 супутником GOSAT на територію України. Збірник тез. 13 українська конференція з космічних досліджень. ДКАУ, НАНУб ІКД, НЦВКЗ. 2-6 вересня 2013р., м.Київ.: «Кафедра», 222ст (222ст)-250шт-ISSN 2309-2130.
 12. Земляченко А.Н., Лукин В.В., Попов М.А., Станкевич С.А. Сжатие спектрограмм с потерями на основе ДКП // Матеріали Сьомої Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми телекомуникацій-2013" (ПТ-2013).– Київ: ІТС НТУУ "КПІ", 2013.– С.236-239.
 13. Попов М.О., Станкевич С.А., Марков С.Ю., Ковальчук С.П., Топольницький М.В., Кудашев Е.Б. Інтегрований віртуальний центр даних для вирішення тематичних задач дистанційного зондування Землі // Матеріали Сьомої Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми телекомуникацій-2013" (ПТ-2013).– Київ: ІТС НТУУ "КПІ", 2013.– С.239-242.
 14. Огороднійчук М.Д., Станкевич С.А., Пономаренко С.О., Целіщев І.Ю. Частотно-адаптивні радіолінії та алгоритми їх функціонування // Матеріали Сьомої Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми телекомуникацій-2013" (ПТ-2013).– Київ: ІТС НТУУ "КПІ", 2013.– С.242-245.
 15. Пестова И.А. Возможность глобального количественного картирования растительности Земли на основе спутниковых информационных продуктов // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції "Астрономічна школа молодих вчених".– Біла Церква: Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, 2013.– С.44-46.
 16. Станкевич С.А. Глобальне картування Меркурія: останні наукові результати // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції "Астрономічна школа молодих вчених".– Біла Церква: Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, 2013.– С.49-51.
 17. Пєстова І.О. Виявлення довготривалих трендів стану рослинності урбанізованих територій // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів "Екологічна безпека держави".– Київ: Національний авіаційний університет, 2013.– С.179.
 18. Семко І.Д. Інвентаризація та створення цифрових карт зелених насаджень в умовах міських агломерацій // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів "Екологічна безпека держави".– Київ: Національний авіаційний університет, 2013.– С.180.
 19. Лялько В.И., Попов М.А. Исследования в области ДЗЗ в Украине: состояние и перспективы // Abstracts of 13th Ukrainian Conference on Space Research.– Yevpatoria: Space Research Institute, 2013.– P.160.
 20. Станкевич С.А., Пестова И.А. Долговременные ряды спутниковых изображений как инструмент анализа количественных изменений растительного покрова // Abstracts of 13th Ukrainian Conference on Space Research.– Yevpatoria: Space Research Institute, 2013.– P.170.
 21. Жуков Б.С., Кондратьева Т.В., Попов М.А., Станкевич С.А., Подорван В.Н. О возможности проведения полетной радиометрической калибровки камер из состава комплекса многозональной спутниковой съемки российских космических аппаратов серии "Метеор-М" на украинском контрольно-калибровочном полигоне // Abstracts of 13th Ukrainian Conference on Space Research.– Yevpatoria: Space Research Institute, 2013.– P.188.
 22. Беляев Б.И., Катковский Л.В., Роговец А.В., Скачкова А.С., Козлова А.А., Попов М.А. Методика атмосферной коррекции регистрируемых из космоса спектров и изображений // Abstracts of 13th Ukrainian Conference on Space Research.– Yevpatoria: Space Research Institute, 2013.– P.190.
 23. Станкевич С.А., Козлова А.А., Грисбах Р. Определение характеристик фенологического развития растительных сообществ по снимкам RapidEye // Abstracts of 13th Ukrainian Conference on Space Research.– Yevpatoria: Space Research Institute, 2013.– P.191.
 24. Попов М.А., Станкевич С.А., Подорван В.Н., Дугин С.С. Оценка гомогенности спектральных характеристик тестовых участков для калибровки спутниковой многоспектральной съёмочной аппаратуры // Abstracts of 13th Ukrainian Conference on Space Research.– Yevpatoria: Space Research Institute, 2013.– P.195.
 25. Попов М.А., Станкевич С.А., Шкляр С.В., Зелык Я.И., Семенив О.В., Чёрный С.В., Лимаренко В.В. Послестартовая калибровка многоспектральной съёмочной аппаратуры спутниковой системы "Сич-2" // Abstracts of 13th Ukrainian Conference on Space Research.– Eupatoria: Space Research Institute, 2013.– P.196.
 26. Федоровський О.Д. Використання системних методів аналізу космічної інформації ДЗЗ для визначення екологічного стану антропогенно змінених ландшафтів/ Федоровський О.Д., Томченко О.В., Соколовська А.В./ зб. мат. XII Міжнародної конференції [Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти"]. – К.:2013. – 268с.
 27. Соколовська А.В., Томченко О.В. Оцінка екологічного стану території методами системного аналізу на основі космічної інформації ДЗЗ (на прикладі м. Києва та верхів'я Київського водосховища)//Екологічна безпека держави: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів. М.Київ, 2013 р., Національний авіаційний університет / редкол. О.І. Запорожець та ін.. – К.: НАУ, 2013.-260с.
 28. Соколовська А.В. Мониторинг экологического состояния урбанизированных территорий методами системного анализа космической информации ДЗЗ. / Соколовська А.В./ зб. мат. II Міжнародна науково-практична конференція [Моніторинг навколишнього середовища], Брест: в 2ч. / Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна/ редкол.: І.В.Абрамов [та ін.]. – Брест:БрГу, 2013.-Ч.1. – 195 с.
 29. Томченко О.В. Исследование динамики зарастания Киевского водохранилища с использованием ГИС/ДЗЗ-технологий/ Томченко О.В., Луценко П.В. / зб. мат. II Міжнародна науково-практична конференція [Моніторинг навколишнього середовища], Брест: в 2ч. / Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна / редкол.: І.В.Абрамов [та ін.]. – Брест:БрГу, 2013.-Ч.1. – 195 с. – Текст: білор., рос., англ.
 30. Томченко О.В. Дослідження змін та особливості дешифрування мілководдя Київського водосховища на основі матеріалів ДЗЗ/ Томченко О.В., Федоровський О.Д. / Проблеми, методи та засоби досліджень світового океану: зб. доповідей третьої міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2013 р./ НАН України, Науково-технічний центр панорамних акустичних систем. – 2013. – Запоріжжя. – 20 с.
 31. Соколовська А.В. Использование космической информации для мониторинга городских агломераций (на примере г. Киева)./ Соколовська А.В. / зб. мат. Одинадцятої Всеросійської відкритої конференції «Сучасні проблеми дистанційного зондування Землі із космосу» Москва, Інститут космічних досліджень РАН. - 386с.
 32. Томченко О.В. Анализ временных изменений зарастания макрофитами Киевского водохранилища по данным дистанционного зондирования Земли./ Томченко О.В. / зб. мат. Одинадцятої Всеросійської відкритої конференції [Сучасні проблеми дистанційного зондування Землі із космосу] Москва, Інститут космічних досліджень РАН. - 386с. – Текст: рос., англ.
 33. Седлерова О.В., Станкевич С.А., Топольницький М.В. Інтеграція даних – створення моделі геологічного простору // Тези доповідей XI міжнародної конф. «Азово-Черноморский полигон изучения геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа», 16-20 вересня 2013 р., м. Ялта. – С. 54-55.
 34. Архипов А.И., Есипович С.М., Рыбак Е.А., Семенова С.Г. Результаты исследований нефтегазоперспективности Кадницкой площади ДДВ сейсморазведкой. ІV Международная научно-практическая конференция «Современные методы сейсморазведки при поисках месторождений нефти и газа в условиях сложнопостроенных структур (Сейсмо-2013)» Феодосия, 15-21 сентября 2013г.- С. .
 35. Філіпович В.Є. Застосування космічної інформації при пошуках та видобутку нетрадиційних джерел вуглеводнів у Західній Україні. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні», Київ, 27 - 29 листопада 2013 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна. Київ, 2013 С. 78-79.