Парниковий ефект і зміни клімату в Україні: оцінки та наслідки / За ред. Лялька В.І. – Київ: НВП «Видавництво “Наукова думка” НАН України», 2015. – 283 с. ISBN 978-966-00-1526-5

На Землі відбуваються масштабні просторово-часові кліматичні зміни глобального і регіонального характеру – так званий парниковий ефект. Це зумовило необхідність проведення різноманітних досліджень з метою виявлення природи цих змін, причини виникнення та прогнозування перебігу таких процесів у майбутньому. В монографії викладено сучасний стан досліджень з проблеми визначення парникового ефекту в світі. Наведено результати експериментальних визначень балансу вуглекислого газу та оцінки розбіжностей у визначенні цього показника за методикою Національного кадастру та супутниковими вимірами. Оцінено можливий еколого-економічний вплив цих процесів на природу та суспільство. Визначено напрями подальших досліджень з метою раціонального природокористування та сталого економічного розвитку України.

greenhouse effect and climate changes in ukraine assessments and consequences