Для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії на основі НРК7 необхідно здати єдиний вступний іспиту (ЄВІ) та тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК). Для цього у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України, за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО) за посиланням https://testportal.gov.ua/ необхідно зареєструвати ЗАЯВУ В ЛЮБОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

КАЛЕНДАР ЄВІ 2024

Період реєстрації  Вступні випробування 
Основні етапи
 07 травня – 29 травня включно  24 червня – 15 липня
Додаткові етапи
17 червня – 21 червня 31 липня – 14 серпня


Перелік документів, які особа, що бажає вступити на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, подає до закладу вищої освіти для реєстрації на ЄВІ наведено на сайті УЦОЯО «Вступ до аспірантури 2024» - «Процедура реєстрації» https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi/

Звертаємо вашу увагу, що умовою допуску до складання вступного іспиту з іноземної мови в аспірантурі ЦАКДЗ ІГН НАН України є успішне складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) в 2023 або 2024 роках з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів та тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) не менше 100 балів.

Подальший прийом на навчання до аспірантури ЦАКДЗ ІГН НАН України здійснюється відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 року № 502).
Деталі у Правилах прийому на 2024 рік, затверджених Вченою радою 16.04.2024 р. протокол № 4 (pdf)

Додаткового набору на навчання до аспірантури очної (денної) та заочної форм навчання за контрактом у 2024 році у ЦАКДЗ ІГН НАН України оголошено не буде.

Обов’язковим при поданні документів для вступу до аспірантури ЦАКДЗ ІГН НАН України є наявність: для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення віськовозобов’язаного; для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць. Порядок і строки подання цих документів регламентуються п. 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487.