Ц.1 ЦИКЛ ПОВТОРЕННЯ ТРАСИ КОСМІЧНОГО АПАРАТУ

цикл повторения трассы космического аппарата

track repeat cycle 

Період часу між двома послідовними проходженнями КА понад заданим районом земної поверхні.

Ц.2 ЦИФРОВА КАРТА

цифрова карта

digital map

Цифрова модель карти, яка створена шляхом цифрування картографічних джерел, фотограмметричного оброблення даних ДЗЗ, цифрового реєстрування даних польових зйомок або іншим способом. Інакше: цифрова модель земної поверхні, яка сформована з урахуванням законів картографічної генералізації в прийнятих для карт проекції, розграфці, системі координат та висот. Ц. к. використовується як основа для виготовлення паперових і електронних карт, входить до складу картографічних БД, є найважливішим елементом інформаційного забезпечення ГІС і може бути продуктом геоінформаційної технології.

Ц.3 ЦИФРОВА МОДЕЛЬ

цифровая модель

digital model

Див.  Ц.2.

Ц.4 ЦИФРОВА МОДЕЛЬ МІСЦЕВОСТІ

цифровая модель местности

digital terrain model

Цифрове представлення просторових об'єктів, які відповідають складу топографічних карт та планів, що використовується для створення цифрових карт. Цифрове представлення просторових об'єктів , які відповідають об'єктному складу моделі даних ГІС чи її застосування, що використовується для оброблення даних в ГІС. Більш формально: множина, елементами якої є топографо-геодезична інформація про місцевість та правила її використання. Використовується у виробництві цифрових топографічних карт, а також в інших цілях.

Ц.5 ЦИФРОВА МОДЕЛЬ РЕЛЬЄФУ

цифровая модель рельефа

digital elevation model 

Засіб цифрового представлення тривимірних просторових об'єктів (поверхонь, рельєфів) у вигляді тривимірних даних як сукупності висот або позначок глибин та інших значень аплікат (координати Z) у вузлах регулярної сітки з утворенням матриці висот, нерегулярної мережі трикутників (TIN) або як сукупності записів горизонталей (ізогипс, ізобат) або інших ізоліній. Найбільш поширеними засобами цифрового відтворення рельєфу є растрове представлення і особлива модель просторових даних, що базується на структурі TIN і апроксимує рельєф багатогранною поверхнею з висотними позначками (позначками глибин) у вузлах мережі трикутників. Процес цифрового моделювання рельєфу включає створення Ц. м. р., їх оброблення та використання. Джерелами вихідних даних для створення Ц. м. р. є топографічні карти, аерокосмічні знімки та інші дані ДЗЗ, дані альтиметричного знімання, супутникових систем позиціювання GPS, морські навігаційні карти, дані ехолокації та ін.

Ц.6 ЦИФРУВАННЯ

цифрование

digitizing

Процес аналого-цифрового перетворення даних, тобто перетворення даних до цифрової форми.

Ц.7 ЦИФРУВАННЯ АЕРОФОТОМАТЕРІАЛІВ

цифрование аэрофотоматериалов

digitizing of aerial photos

Процес аналого-цифрового перетворення даних у формі матеріалів аерофотознімання, тобто перетворення даних аерофотоматеріалів до цифрового вигляду, доступного для комп'ютерного (машинного) оброблення або збереження на машинно-зчитувальних носіях за допомогою пристроїв цифрування різного типу. Результатом цифрування можуть бути оцифровані образно знакові моделі аерофотоматеріалів для зберігання та подальшого оброблення, або структуровані ГІС-моделі місцевості, параметризовані за даними планово-картографічних матеріалів.

Ц.8 ЦИФРУВАННЯ ПЛАНОВО-КАРТОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

цифрование планово-картографических материалов

digitizing of maps

Процес аналого-цифрового перетворення даних у формі планово-картографічних матеріалів, тобто перетворення даних планово-картографічних матеріалів до цифрового вигляду, доступного для комп'ютерного (машинного) оброблення або збереження на машинно-зчитувальних носіях за допомогою пристроїв цифрування різного типу. Результатом цифрування можуть бути оцифровані образно-знакові моделі планово-картографічних матеріалів, або структуровані ГІС-моделі місцевості, параметризовані за даними планово-картографічних матеріалів.