Х.1 ХАОС

хаос

chaos

Стан видимого непорядку і непередбаченої поведінки, котрий може спостерігатися у будь-якій системі, чутливій до малих змін зовнішніх умов.

Х.2 ХВИЛЬОВЕ ЧИСЛО

волновое число

vawe number

Модуль хвильового вектора; зв'язаний із круговою частотою, фазовою швидкістю хвилі і її просторовим періодом (довжиною хвилі). В оптиці і спектроскопії Х. ч. часто називають величину, зворотню довжині хвилі.

Х.3 ХВИЛЬОВИЙ ВЕКТОР

волновой вектор

vawe vector

Вектор, напрямок якого збігається з напрямком поширення хвилі, що біжить, а числове значення дорівнює хвильовому числу.

Х.4 ХВИЛЬОВИЙ ФРОНТ

волновой фронт

vawe front

Поверхня, на всіх точках якої хвиля має в даний час однакову фазу. Розповсюдження хвилі відбувається в напрямку нормалі до Х. ф. і може розглядатися як рух Х. ф. скрізь середовище.

Х.5 ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ

хемилюминесценция

chemi-luminescence

Люмінесценція, яка викликана енергією, що звільнилась при хімічній реакції.

Х.6 ХИБНА ТРИВОГА

ложная тревога

false alarm 

Те ж саме, що помилка першого роду.