У.1 УЗГОДЖЕНИЙ ФІЛЬТР

согласованный фильтр

adjusted filter

Елемент, налагоджений таким чином, щоб максимально точно реагувати на вихідний сигнал заданої форми чи з заздалегідь відомими  характеристиками (див. ще Ф.6).

У.2 УЗГОДЖЕННЯ ВЕРСІЙ

согласование версий

version reconciliation

Процес актуалізації версії набору даних, в якому враховуються зміни даних, які були виконані в іншої версії. При використанні цієї технології версія може містити актуальні дані, навіть якщо вона приймає участь у довгій транзакції, що продовжується на протязі кількох місяців.

У.3 УЛЬТРАФІОЛЕТОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

ультрафиолетовое излучение

ultraviolet radiation

Випромінювання, довжини хвиль монохроматичних складових котрого менші за довжини хвиль видимого випромінювання і більші приблизно 1 нм. Границі спектральної області ультрафіолетового випромінювання умовні і можуть вибиратися різними для різних застосувань. В спектральній області між 100 і 400 нм МКО розрізняє: УФ-А від 315 до 400 нм, УФ-В від 280 до 315 нм, УФ-С від 100 до 280 нм.

У.4 УМОВНЕ ПОЗНАЧЕННЯ

условное обозначение

conventional sign, (cartograpnic) symbols, map symbols

Графічні символи, що застосовуються на картах для показу (позначення) різноманітних об'єктів та явищ. У. п. можуть характеризувати просторове положення реальних або абстрактних об'єктів, їх вид, форму та розміри, якісні та кількісні особливості, внутрішню структуру, положення в ієрархії однорідних об'єктів. Сукупності умовних знаків на картах формують картографічні образи зображених об'єктів або явищ. Розрізнюють умовні знаки: позамасштабні , що без змін застосовуються для об'єктів, локалізованих в пунктах; лінійні, що використовуються для лінійних об'єктів; площадні, що застосовують для заповнення площ. Звід умовних знаків подається в легенді карти. Вся система умовних знаків утворює мову карти.

У.5 УМОВНИЙ ЗНАК

условный знак

symbol

Те саме, що й умовне позначення.

У.6 УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

управление данными

data control

Загальна назва функцій управляючої програми, котрі забезпечують як звернення до наборів даних, так і виконання узгоджень, які прийняті в системі стосовно наборів даних, а також регулюють використання пристроїв вводу-виводу.