• V. I. Lyalko, S.Nilsson, A. I. Sakhatsky, A.Shvidenko, J.McCallum, A. Ja. Hodorovsky & O. G. Harechko Earth observation of Ukraine and Siberia for an estimation of their state, fire risk and carbon cycle” // New Strategies for European Remote Sensing. М.Oluic (ed.).- Millpress, Rotterdam, 2005.- ISBN 90 5966 003 X .- Р. 269-277.

 • В.І.Лялько, О.І.Сахацький, З.М.Шпортюк, А.Я.Ходоровський, О.Т.Азімов, О.М.Сибірцева, О.І.Левчик, О.В.Сваричевська, Л.В.Скрипка.Аналіз стану лісових масивів зони відчуження ЧАЕС на основі позиції “червоного краю“ спектрів відбиття за даними космознімків SPOT-4 та наземних досліджень спектрів відбиття і флуоресценції. // Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень НАН України.-Київ,-2005.- №1(14).-С. 105-112.

 • В.І.Лялько, О.І.Сахацький, З.М.Шпортюк, О.М.Сибірцева.Оцінка точності результатів топографічної корекції даних космозйомки гірських територій в залежності від точності цифрової моделі рельєфу. // Космічна наука і технологія. – 2005. –Т.11. – № 3/4.-С.70-74.

 • В.І.Лялько, З.М.Шпортюк, О.І.Сахацький, О.М.Сибірцева, Є.М.Дорофей Дослідження стану лісів з використанням позиції червоного краю за даними відеоспектрометра MERIS. // Cборник тезисов. Пятая Украинская конференция по космическим исследованиям. Крым, НЦУИКС, Евпатория, 4-11 сентября 2005. - К.:ИКИ НАНУ-НКАУ. – 2005.- С. 137.

 • О.І.Сахацький, О.О.Косовець, Н.П.Сидорова, В.В.Соколов, Т.М.Федоренко Створення тематичних векторних карт для поточного агрометеорологічного обслуговування агропромислового комплексу районного рівня та їх щорічна актуалізація (на прикладі Баришівського району Київської області // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. Збірник наукових праць. – К.: ДНВП ” Картографія”, випуск 2, 2005. – С. 101-105.

 • V.I. Lyalko, A.I. Sakhatsky, A.Ya . Hodorovsky, G.M. Zholobak, A.A. Apostolov, Y.S. Shparyk Monitoring of forests structure in North and West of Ukraine in connection with problems of ecology and estimation of carbon cycle using multispectral space images // Proceeding for the 31st International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE). 20-24 June 2005, Saint Petersburg, Russian Federation.(PDF 270) - 4 p.- http://www.isprs.org/publications/related/ISRSE/html/papers/270.pdf

 • Sakhatsky, A. Hodorovsky, M. Yushchenko,V. Lyalko Winter wheat crop yield estimates based on processing of images from NOAA and Landsat-7 satellites Proceeding of the 31st International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE). 20-24 June 2005, Saint Petersburg, Russian Federation.(PDF 270) - 4 p.- http://www.isprs.org/publications/related/ISRSE/html/papers/271.pdf

 • В.І.Лялько, О.І.Сахацький, А.Я.Ходоровський, Г.М.Жолобак, О.А.Апостолов, В.С.Оголенко, Ю.С.Шпарик Зіставлення багатозональної космічної зйомки різної просторової розрізненності для моніторингу стану лісів України та Середнього Сибіру у зв’язку з екологічними проблемами та оцінкою вуглецевого циклу // Cборник тезисов. Пятая Украинская конференция по космическим исследованиям. Крым, НЦУИКС, Евпатория, 4-11 сентября 2005. - К.:ИКИ НАНУ-НКАУ. – 2005.- С. 138.

 • Лялько.В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Парпан В.І., Шпарик Ю.С, Киселюк О.І. Динаміка і сукцесії гірських лісів Карпатського національного природного парку (за матеріалами космічних знімків та ГІС) // Матеріали регіональної наради “Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ-технологій у сприянні вирішення проблем Прикарпаття” Івано-Франківськ, 15-17 листопада 2005р.- Івано-Франківськ. - 2005.- С.7-9.

 • Цимбал В.М., Бичков Д.М., Гавриленко О.С., Матвєєв О.Я., Лялько В.І., Рожок Г.П., Оголенко В.С. Оперативний моніторинг підтоплень авіаційним комплексом дистанційного зондування АКДЗ-30. // Тези 3-ї науково-практичної конференції “Підтоплення-2005” 20-24 червня.- Лазурне 2005.- С. 28.

 • Безкровний В.В., Оголенко В.С. Застосування методів непараметричної статистики при використанні матеріалів космічних зйомок. // Доповіді НАНУ .- 2005.- № 11.- С.112-122.

 • Лялько В.І., Воробйов А.І., Шульга В.І., Ярошук П.Д. “Особливості використання матеріалів космічних зйомок Землі для прогнозування землетрусів “. // Доповіді НАН України.- 2005. -.№ 9.- С. 107-112.

 • Ярошук П. Д. Картографування процесів, що відбуваються на поверхні моря у шельфових зонах, за космічними знімками для прогнозування нафтогазоносності.// Картографія. - 2005. – Вип.10.- С. 206-210.

 • Ярошук П. Д., Барладін О. В. Моніторинг сільського господарства України з використанням ГІС та ДЗЗ-технологій для інформаційної інтеграції у Європейський союз // Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми європейської інтеграції і транскордонного співробітництва”.- 29-30 вересня 2005 р. м.Луцьк . - 2005.- С. 258-263.

 • Ярошук П. Д., Барладін О. В. Створення геоінформаційних систем різного рівня з використанням космічних знімків // Геоінформатика, 2005.- С. 63-66.

 • Азімов О.Т. Застосування комп’ютеризованих дистанційних технологій при вивченні систем розломів земної кори Північного борту Дніпровсько-Донецької западини (у зв’язку з нафтогазоносністю) // Матеріали регіональної наради “Можливості сучасних ГІС / ДЗЗ-технологій у сприянні вирішення проблем Слобожанського регіону” (14-16 черв. 2005 р., м. Суми).– Суми: ДНВЦ “Природа” НКА та Держкомприродресурсів України, 2005.– С. 48–51.

 • Азімов О.Т. Про деякі результати дослідження зон аномального маcопереносу за даними дистанційного зондування Землі // Сб. тез. Пятой Украинской конф. по космическим исследованиям (04-11 сент. 2005 г., НЦУИКС, Евпатория).– Киев: ИКИ НАНУ-НКАУ, 2005.– С. 155.

 • Азімов О.Т. Дослідження структурно-тектонічних особливостей полігонів на підставі матеріалів про аномальні зони вертикального маcопереносу в Зоні відчуження ЧАЕС за даними дешифрування матеріалів аерофотозйомки і топографічних карт // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. пр.– К.: ДНВП “Картографія”, 2005.– Вип. 2.– С. 57–62.

 • Kitchka A., Nedosekova I. Radar Imaging Applications for Hydrocarbon Exploration Offshore Ukraine: Submarine Seeps, Oil Slicks, and Promising Prospects // AAPG Int. Conf. Ext. Abs.- Calgary, 2005. – 7 p.

 • Boev A.G., Kalmykov I.A., Kitchka A.A. Radar sea contrast in presence of а surface active film of limited thickness.// 8th European Microwave Week.- Paris, 2005. – 2 p.

 • Боев А.Г., Калмыков И.А., Кичка А.А. Метод оценки толщины нефтяной пленки по данным спутникового радиолокационного зондирования. // Тез. конф. “Морские гидрофизические исследования”.- Севастополь, 2005. - 2 с.

 • Азимов А.Т., Чепиль П.М. Об эффективности использования современных информационных систем дистанционного зондирования Земли при нефтегазопоисковых работах на шельфе / Новые идеи в геологии и геохимии нефти и газа. Нефтегазоносные системы осадочных бассейнов.– М.: ГЕОС, 2005.– С. 32–34.

 • Азімов О.Т. Застосування комп’ютеризованих дистанційних технологій при вивченні систем розломів земної кори Північного борту Дніпровсько-Донецької западини (у зв’язку з нафтогазоносністю) / Матеріали регіональної наради “Можливості сучасних ГІС / ДЗЗ-технологій у сприянні вирішення проблем Слобожанського регіону” (14-16 черв. 2005 р., м. Суми).– Суми: ДНВЦ “Природа” НКА та Держкомприродресурсів України, 2005.– С. 48–51.

 • Азімов О.Т. Геоінформаційні технології при геодинамічних дослідженнях зон аномального маcопереносу / Сб. науч. тр. НГУ.– Днепропетровск, 2005.– № 22.– С. 234–243.

 • Азімов О.Т. Про деякі результати дослідження зон аномального маcопереносу за даними дистанційного зондування Землі / Сб. тез. Пятой Украинской конф. по космическим исследованиям (04-11 сент. 2005 г., НЦУИКС, Евпатория).– Киев: ИКИ НАНУ-НКАУ, 2005.– С. 155.

 • Азімов О.Т. Комп’ютеризована технологія створення дистанційних основ Держгеолкарти-200 (на прикладі аркуша M-36-XXVI (Сміла) / Матеріали III наук.-вироб. наради геологів-зйомщиків України “Сучасний стан і задачі розвитку регіональних геологічних досліджень” (8-12 верес. 2005 р., м. Рівне).– К.: УкрДГРІ, 2005.– С. 12–17.

 • Азімов О.Т. Дослідження структурно-тектонічних особливостей полігонів на підставі матеріалів про аномальні зони вертикального маcопереносу в Зоні відчуження ЧАЕС за даними дешифрування матеріалів аерофотозйомки і топографічних карт / Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. пр.– К.: ДНВП “Картографія”, 2005.– Вип. 2.– С. 57–62.

 • Азімов О.Т., Бублясь В.М. Дослідження геодинамічних процесів у зонах аномального масопереносу // Вісн. Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Геологія.– 2005.– Вип. 34-35.– С. 97–102.

 • Азімов О.Т. Кількісна оцінка аномалій геомагнітного поля від покладів вуглеводнів як елемент синергетичного методу обробки та інтерпретації комплексу дистанційних і геофізичних даних / Матеріали VI Міжнар. наук. конф. “Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища” (Київ, 6-8 жовт. 2005 р.).– К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2005.– С. 66–68.

 • Азімов О.Т., Левашов С.П., Філіпов Ю.Ф. Зони аномального вертикального маcопереносу Чорнобильської відчуженої території і вивчення їх комплексом дистанційних, геофізичних та гідрогеологічних методів // Геоінформатика.– 2005.– № 3.– С. 42–57.

 • Ліщенко Л.П., Рябоконенко С.О., Федоровський О.Д. Використання нових функціональних можливостей ГІС-технологій для підвищення ефективності оцінки геоекологічного стану територій. //Геоінформатика, 2005 - №1 — С. 86-90.

 • Пазинич В.Г. Перебудова басейну Середнього Дніпра у післявалдайський час. Київ- Ніжин 2005.— 155с.

 • Теременко О.М., Рябоконенко О.Д., Кудряшова Я.Л Використання матеріалів космічної зйомки для визначення регіонального розвитку процесів підтоплення в Херсонській області. Матеріали ІІІ наук.-практ. конференції „ Підтоплення -2005” НПЦ „ Екологія. Наука. Техніка.“ К., 2005— С. 55-58.

 • Теременко О.М., Щепець М.С., Кудряшов О.І. Рябоконенко О.Д. Використання космічної інформації для вирішення водоохоронних завдань міських територій (на прикладі м. Києва). Наукове видання „Екологічний стан водойм м. Києва” _ К.: Фітосоціоцентр , 2005 — С. 204-212.

 • ЛіщенкоЛ.П., Федоровський О.Д. Якимчук В.Г. Ландшафтно-системний підхід до оцінки і прогнозування геоекологічного стану природно-техногенних систем (на прикладі дослідження Нікопольського гірничопромислового району) // Геоінформатика.. 2005 —№2 —С.53-58.

 • Ліщенко Л.П. Ландшафтно-системний метод оцінки геоекологічних характеристик природного середовища міських агломерацій” Матеріали конференції „Сучасні технології управління екологічною і інформаційною безпекою територій.” Київ - Харків - Крим. 2005. — С.161-165.

 • Теременко О.М., Щепець М.С. Геолого-екологічне картографування урбанізованих територій за матеріалами аерокосмічних зйомок Матеріали конференції „Сучасні технології управління екологічною і інформаційною безпекою територій.” Київ - Харків - Крим. 2005 С. 139-141.

 • Готинян В.С., Мичак А.Г., Титаренко О.В., Кожан О.Ш. Визначення взаємного впливу навколотрубного простору априродного середовища і трубопроводу як єдиної геотехнічної системи і виділення на цій основі ділянок підвищеного ризику з так званою надійністю:ГТС з використанням матеріалів дистанційного зондування земної кори./ Матеріали регіональної наради Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ-технологій у сприянні вирішення проблем Слобожанщини” — Суми, 2005.

 • Тарангул Д.О. Нафтогазові ресурси Слобожанщини і перспективи нових відкриттів / Матеріали регіональної наради „Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ-технологій у сприянні вирішення проблем Слобожанщини” (14-16 червня 2005р.) – Суми, 2005. – С.42-43.

 • Мичак А.Г., Філіпович В.Є., Тарангул Д.О., Кудряшов О.І. Мичак А.Г., Філіпович В.Є., Тарангул Д.О., Кудряшов О.І. Сучасний стан і принципи геоекологічного картографування урбанізованих територій на основі використання матеріалів ДЗЗ. Зб наук. праць „Національне картографування: стан проблеми та перспективи розвитку / відп. з а випуск А.А. Москалюк,/.: К.: ДНВП „Картографія”, — 2005. — віп.2. — С.153-157.

 • Мичак А.Г., Філіпович В.Є., Тарангул О.Д., Кудряшов О. І. Пазиніч Н. В., Приходько В.Л Сучасний стан та перспективи космогеологічних досліджень в Україні. Сучасний стан і задачі розвитку регіональних геологічних досліджень. // Матеріали 111 науково-виробничої наради геологів-зйомщиків України (8?12 вересня 2005р., м. Рівне) — К., 2005. — С.187-189.

 • Мазур М.Д., Філіпович В.Є. Дешифрування матеріалів аерокосмічних зйомок при ГДП-200 території аркуша М-35-X (Олевськ). / Матеріали III науково-виробничої наради геологів-зйомщиків України. Рівне.-Київ. УДГРІ, 2005 С.174-176.

 • Готинян В.С., Титаренко О.В., Кожан О.М., Мичак А.Г. Виділення геодинамічно небезпечних ділянок на трасах магістральних трубопроводів за допомогою даних дистанційного зондування Землі. .Матеріали регіональної наради „ Можливості сучасних ГІС ДЗЗ-технологій у сприянні вирішення проблем Прикарпаття.” Івано- Франківськ, 2005, С.48-53.

 • Мичак А.Г. Геофлюідодинамічні аспекти території тривалого нафтогазовидобутку Матеріали регіональної наради „ Можливості сучасних ГІС ДЗЗ-технологій у сприянні вирішення проблем Прикарпаття.” Івано- Франківськ, 2005, С.57-59.

 • Мичак А.Г., Кудряшов О.І., Данчишак М.м,, Кожерчук В.М. Аерокосмічна інформація, ГІС-технології при вивченні екологічного стану територій нафтогазових родовищ Прикарпаття (на прикладі Бориславського та Пас ічнянського родовищ ) Матеріали регіональної наради „ Можливості сучасних ГІС ДЗЗ-технологій у сприянні вирішення проблем Прикарпаття.” Івано- Франківськ, 2005, С. 60-63.

 • Філіпович В.Є., Тарангул Д.О. Місце і задачі дистанційного зондування Землі стосовно вимог Дергеолкарти -200. Матеріали регіональної наради „ Можливості сучасних ГІС ДЗЗ-технологій у сприянні вирішення проблем Прикарпаття.” Івано- Франківськ, 2005, С.64-66

 • Лищенко Л.П., Якимчук В.Г., Федоровский А.Д. Ландшафтно-системный подход к оценке и прогнозированиюэкосостояния природно-техногенных систем на основе космической информации ДЗЗ (на примере Никопольского горнопромышленного района) //Доклады Академии наук Украины. №11, 2005 — С.126-131.

 • Товстюк З.М., Єфіменко Т.А., Седлерова О.В., Лазаренко І.В., Головащук О.П. Використання супутникової інформації при вивченні нафтогазоносних структур шельфової зони (на прикладі Азово-Чорноморського регіону) // «Экологическая безопасность прибрежных и шельфовых зон и комплексное использование ресурсов шельфа» – Севастополь, 2005.

 • Котляр О.Ю., Товстюк З.М., Єфіменко Т.А., Седлерова О.В. Флюидодинамические и неотектонические факторы формирования сигнала на космических снимках, как основа разработки спутниковых технологий прогноза месторождений нефти и газа. // Тези Міжнародної конференції “Современное состояние экосистем Черного и Азовского морей” – вересень 2005. – Севастополь.

 • Котляр О.Ю. К унификации представлений о модели разломно-блоковой тектоники Азово-Черноморской шельфовой зоны // Тези Міжнародної конференції “Современное состояние экосистем Черного и Азовского морей” – вересень 2005. – Севастополь.

 • Седлерова О.В., Товстюк З.М., Єфіменко Т.А. Использование спутниковой информации при изучении нефтегазоносных структур шельфовой зоны Азовского моря // Геология морей и океанов: Тезисы докладов XVI Международной научной школы по морской геологии. Т. 1. – М. – 2005.– С.144-146.

 • Архипова Т.А., Котляр О.Е. Исследования закономерностей изменения оптических и геохимических полей над залежами углеводородов // Матеріали регіональної наради “Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ–технологій у сприянні вирішення проблем Слобожанського регіону” 14-16 червня 2005 р. – Суми 2005 – С.40-41.

 • Архіпов О.І,, Котляр О.Ю,, Оскан’ян Т.В., Рибак О.А., Савченко Ю.Б., Петриченко Н.В. Локальний прогноз нафтогазоносності деяких ділянок Скворцівської площі Дніпровсько-Донецької западини з використанням космічних технологій // Матеріали регіональної наради “Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ–технологій у сприянні вирішення проблем Слобожанського регіону” 14-16 червня 2005 р. – Суми 2005 – С.44-45.

 • Осканьян Т.В., Котляр О.Ю., Савченко Ю.Б. О программно-алгоритмическом обеспечении процесса выделения оптических аномалий, генетически связанных с залежами углеводородов, по материалам ДЗ. // Матеріали регіональної наради “Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ–технологій у сприянні вирішення проблем Слобожанського регіону” 14-16 червня 2005 р. – Суми 2005 – С.46-48.

 • Українська програма спостереження Землі з космосу / Ukrainian Program of Earth Observation. // За ред. О.П. Федорова. Автори: Є.І. Бушуєв, В.І. Волошин, В.С. Готинян, В.Й. Драновський, Г.К. Коротаєв, В.І. Лялько, О.І. Паршина, М.О. Попов, В.М. Цимбал. – К.: НКАУ, 2005. – 94 с.

 • Станкевич С.А. Статистичний підхід до визначення порогової модуляції цифрових аерокосмічних зображень // Космічна наука і технологія, 2005.- Т.11.- № 3/4.- С.81-84.

 • Popov M.A., Stankevich S.A. About Restoration of the Scanning Images Received Onboard a Sich-1M Space Vehicle by Inverse Filtering Method // Proceedings of the 31st International Symposium on Remote Sensing of Environment.- Saint Petersburg: ISPRS, 2005.- P.488-490.

 • Станкевич С.А., Шкляр С.В. Удосконалений алгоритм визначення перехідної функції на цифровому аерокосмічному зображенні // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского, 2005.- Т.18 (57).- № 2.- C.97-102.

 • Станкевич С.А. Оценка оптических передаточных функций и восстановление цифровых аэрокосмических изображений методом инверсной фильтрации // Сборник тезисов Пятой украинской конференции по космическим исследованиям.- Евпатория, ИКИ НАН Украины, 2005.- С.144.

 • Федоровський О.Д., Якимчук В.Г. Моделювання процесу одержання інформації космічними системами зондування Землі // Геоінформатика. 2005, №1 С. 41-48.

 • Федоровський О.Д., Якимчук В.Г., Ліщенко Л.П. Ландшафтно-системний підхід до оцінки і прогнозування геоекологічного стану природно-техногенних систем // Геоінформатика. 2005, №1 С. 86-90.

 • Федоровський О.Д., Якимчук В.Г., Ліщенко Л.П. Використання нових функціональних можливостей ГІС-технологій для підвищення ефективності оцінки стану територій. // Геоінформатика. 2005, №2. С. 86-91.

 • Федоровский А.Д., Якимчук В.Г., Лищенко Л.П. Новые функциональные возможности аэрокосмического мониторинга природно-техногенных систем (На примере оценки геоэкосостояния Никопольского горнопромышленного района) // Доповіді Національної академії наук України. 2005, №11. С. 106-112.

 • Федоровский А.Д., Якимчук В.Г., Боднар Е.Н., Козлов З.В. Оценка эффективности космических систем ДЗЗ на основе метода анализа иерархий // Космічна наука і технологія. 2005. Т 11. № 3/ 4, С. 75-80.

 • Федоровский А.Д., Якимчук В.Г., Лищенко Л.П. Об использовании космической информации ДЗЗ для ГИС // Сборник тезисов пятой украинской конференции по космическим исследованиям. 2005. С 136-137.