• Katz B.J., Mancini E.A., Kitchka A.A. A review and technical summary of the AAPG Hedberg Research Conference on "Origin of petroleum-Biogenic and/or abiogenic and its significance in hydrocarbon exploration and production" // AAPG Bulletin; May 2008; v. 92; no. 5. - P. 549-556.

 • Shklyar S.V. Consistency of an estimator of the parameters of a polynomial regression with a known variance relation for errors in the measurement of the regressor and the echo transl. by N. Semenov // Theory of Probability and Mathematical Statistics, 2008.- No.76.- P.181-197.

 • Азимов А.Т. Использование геоинформационных технологий при исследованиях активных геодинамических процессов // Учен. записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. География. - 2008. - Т. 21 (60). - № 1. - С. 3-13.

 • Азімов О.Т. Комплексний аналіз даних аерокосмічних і геолого-геофізичних досліджень тектонічної будови південного борту ДДЗ (у зв'язку з оцінкою перспектив нафтогазоносності) // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики: Зб. наук. пр. - К.: ЦММ ІГН НАНУ, 2008. - С. 263-280.

 • Азімов О.Т. Основоположні принципи методології вивчення структури земної кори аерокосмічними методами // Геоінформатика. - 2008. - № 1. - С. 67-71.

 • Кичка О.А. 33-й Міжнародний геологічний конгрес в Осло: В системі наук про Землю - запорука сталого розвитку людства //«Геолог України», №3-4, 2008. - C. 3-10.

 • Кичка О.А. Ювілейна 70-та конференція EAGE у Вічному місті // «Геолог України», №1-2, 2008. - C. 11-12.

 • Лялько В.І. А.І.Воробйов, В.І.Шульга Можливості супутникового прогнозу землетрусів на основі моніторингу лінійних аномалій хмарності // Космічна наука і технологія. 2008. том 14, № 6.- С.69-72.

 • Лялько В.І., Попов М.О. Погляд на створення та використання наземних полігонів України в інтересах ДЗЗ // Вісник геодезії та картографії, 2008.- № 1.- С.17-22.

 • Лялько В.І., Попов М.О. Полигоны ДЗЗ Украины и перспективы их использования в системе GEOSS // Сборник "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса".- М.: ИКИ РАН, 2008.- Вып.5.- Т.2.- С.548-556.

 • Лялько В.І., Сахацький О.І., Шпортюк З.М., Сибірцева О.М., Ходоровський А.Я., Азімов О.Т. "Зелений щит" проти радіонуклідів." Класифікація рослинного покриву зони відчуження ЧАЕС за даними багатозональної космічної зйомки .// Вісник НАНУ. - 2008. - N 4. - C. 23 - 28.

 • Лялько В.І., Шпортюк З.М., Сахацький О.І., Сибірцева О.М. Використання індексів червоного краю та водних індексів за гіперспектральними даними EO-1 Hyperion для класифікації земного покриву // Космічна наука і технологія. - 2008. - Т 14.- N 3. - C. 55 - 68.

 • О.М. Боднар, З.В. Козлов, О.Д. Федоровський Системне моделювання природних процесів на основі космічної інформації ДЗЗ і наземних спостережень // Космічна наука і технологія. 2008. Т.14 № 4, С. 53-57.

 • Попов М.А., Куссуль Н.Н., Станкевич С.А., Козлова А.А., Шелестов А.Ю., Корбаков М.Б., Кравченко А.М. Картирование биоразнообразия Причерноморского региона Украины с использованием дистанционных данных, реализованное в форме автоматически обновляемого web-сервиса // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, 2008.- Т.21(60). - № 1.- С.120-126.

 • Попов М.О., Марков С.Ю. Управління даними ДЗЗ при їх використанні в Національній інфраструктурі геопросторової інформації // Збірник наукових праць "Екологія і ресурси".- Вип.19.- Київ: РНБО України, 2008.- С.100-105.

 • Попов М.О., Махонін Є.І. Присяжний В.І. Можливості та перспективи космічних систем видової розвідки і спостереження в контексті національних інтересів // Наука і оборона, 2008.- № 2.- С.41-52.

 • Попов М.О., Молдован В.Д. Особливості застосування гіперспектральної аерокосмічної інформації в задачах створення Національної інфраструктури геопросторових даних // Збірник наукових праць "Екологія і ресурси".- Вип.19.- Київ: РНБО України, 2008.- С.90-99.

 • Сахацький О.І. Досвід використання супутникових даних для оцінки стану ґрунтів з метою розв'язання природоресурних задач. // Доповіді НАНУ. - 2008, №3.- С.109-115.

 • Сахацький О.І. Підвищення ефективності гідрогеологічних прогнозів з використанням водних індексів мультиспектральних супутникових зйомок // Геол. Журн. - 2007, № 4. - С. 42 - 47.

 • Сахацький О.І., Досвід використання водних індексів супутникових зйомок TERRA/MODIS для моніторингу засухи південних районів України на прикладі вегетаційного періоду 2007 року. // Доповіді НАНУ. - 2008, № 5.- С.127-130.

 • Седлерова О. В. Геоінформаційний підхід при космогеологічних дослідженнях шельфу у зв'язку з нафтогазоносністю (на прикладі акваторії Азовського моря) / О. В. Седлерова // Геоінформатика. - 2008. - № 3. - С. 44-47.

 • Станкевич С.А. Информативность оптических диапазонов дистанционного наблюдения Земли из космоса: практические алгоритмы // Космічна наука і технологія, 2008.- Т.14.- № 2.- С.22-27.

 • Станкевич С.А., Сахацький О.І., Козлова А.О. Класифікування покриттів ландшафту з використанням повного набору нормалізованих міжканальних індексів і додаткових контекстуальних ознак // Космічна наука і технологія, 2008.- Т.14.- № 2.- С.28-31.

 • Федоров О.П., Лялько В.І. та ін. Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку і безпеки GEO-UA.- Київ: НКАУ, 2008.- 120 с.

 • Якимчук В.Г., Суханов К.Ю., Козлов З. В., Ліщенко Л.П. Дешифрування гіперспектральної космічної інформації на основі текстурних і спектральних характеристик досліджуваних об'єктів.// Доповіді НАН України 2008, №2 С.129 - 134.