• Азимов А.T. Перспективы поисков ловушек нефти и газа неантиклинального и комбинированного типов по данным комплексной интерпретации материалов аэрокосмических съемок // Учен. зап. Тавр. нац. ун-та им. В.И. Вернадского. География. – 2009. – Т. 22 (61). – № 1. – С. 3–11.

 • Lyalko V.I., I.G. Artemenko, G.M. Zholobak, Y.V. Kostyuchenko, A.I. Sakhatsky, O.I. Levchik. Evаluation of vegetation Cover Change Contribution into Greenhouse Effect by Remotely Sensed Data: case Study for Ukraine // Regional Aspects of Climate-Terrestrial-Hydrologic Interactions in Non-boreal Eastern Europe; ed. P.Ya. Groisman, S. Ivanov. – Springer Science+ Business Media B.V. – 2009. – Р. 157–164.

 • Азимов А.T. Перспективы поисков ловушек нефти и газа неантиклинального и комбинированного типов по данным комплексной интерпретации материалов аэрокосмических съемок // Учен. зап. Тавр. нац. ун-та им. В.И. Вернадского. География. – 2009. – Т. 22 (61). – № 1. – С. 3–11.

 • Азімов О.Т. Ландшафтні геоіндикатори характеристик розривних порушень як основа їх вивчення дистанційними методами. 1. Морфокінематичні ознаки диз’юнктивних структур // Геоінформатика. – 2009. – № 1. – С.69–81.

 • Азімов О.Т. Оперативне прогнозування нафтогазових пасток неантиклінального та комбінованого типів за результатами аерокосмогеологічних досліджень // Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – К., 2009. – Вип. 2. – С.13–19.

 • Архипов А.И., Кузнецова А.В., Сенько О.В., Станкевич С.А., Титаренко О.В. Результаты статистического выявления границ залежей углеводородов на суше с использованием многоспектральных космоснимков и данных полевого спектрометрирования // Космічна наука і технологія, 2009.- Т.15.- № 6.- С.44-48.

 • Бродский Л., Бушуев Е.И., Волошин В.И., Козлова А.А., Паршина О.И., Попов М.А., Саблина В.И., Сахацкий А.И., Сиротенко А.В., Соукуп Т., Станкевич С.А., Тарарико А.Г. Проект INTAS по разработке автоматизированной технологии классификации земных покрытий: научные задачи, основные результаты и перспективы // Космічна наука і технологія, 2009.- Т.15.- № 2.- С.36–48.

 • Дідух Я.П., Кошовий В.В., Лялько В.І., Муравський Л.І., Найда В.С., Панасюк В.В., Попов М.О. Роль Шацького національного природного парку в контексті завдань Державної цільової екологічної програми моніторингу навколишнього природного середовища // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2009.- № 1.- С.8-14.

 • Лялько В.І., Мовчан Д.М. Визначення балансових складових СО2 у формуванні парникового ефекту в Україні із залученням матеріалів багато спектральних зйомок // Доповіді НАН України.– 2009.– № 8.– С.115-120.

 • Лялько В.І., Попов М.О. Погляд на створення та використання наземних полігонів України в інтересах ДЗЗ // Вісник геодезії та картографії, 2008.- № 1.- С.17-22.

 • Лялько В.І., Попов М.О., Ліщенко Л.П., Кошовий В.В., Муравський Л.І., Олійник О.Т., Альохіна О.В., Гаскевич Г.І., Юрчук П.В. Створення тестових ділянок на території Шацького національного природного парку для валідації даних дистанційного зондування // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2009.- № 1.- С.122-128.

 • Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Ваколюк М.В. Аерокосмічний контроль посівів озимого ріпаку – сировини для виробництва біодизелю // Вісник НАН України. – 2009, № 12. – С. 13-22.

 • Лялько В.І., Сахацький О.І., Шпортюк З.М., Сибірцева О.М. Коригування впливу атмосфери на гіперспектральні дані сенсора EO-1 Hyperion при обчисленні позиції червоного краю // Космічна наука і технологія, – 2009.T. 15, № 3. С. 32- 41.

 • Лялько В.І., Попов М.О., Ліщенко Л.П., Кошовий В.В. Муравський Л.І. Альохіна О.В. Гаскевич Г.І., Юрчук П.В. Створення тестових ділянок на території Шацького національного природного парку для валідації даних дистанційного зондування. // Науковий Вісник Волинського національного університету —№1 —2009 — С. 122-128.

 • Панасюк В.В., Найда В.С., Лялько В.І., Дідух Я.П., Кошовий В.В., Попов М.О., Муравський Л.І., Альохіна О.В. Шацька міжвідомча науково-дослідна лабораторія: організація та програма діяльності // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2009.- № 1.- С.116-121.

 • Подгородецкая Л.В., Артюшенко М.В., Никитенко О.В. Фрактальный анализ спектров отражения растительности при гиперспектральном дистанционном зондировании // Тези доповідей. 16 Міжнародна конференція з автоматичного управління. Чернівці, 22-25 вересня 2009 р., c. 356-357.

 • Попов М.О., Серединін Є.С. Геоінформаційні системи та технології в завданнях оборони й національної безпеки // Наука і оборона, 2009.- № 3.- С.49-56.

 • Попов М.О., Станкевич С.А., Козлова А.О., Маркова І.О. До оперативного оцінювання забезпеченості міських територій зеленими насадженнями із застосуванням багатоспектральних аерокосмічних знімків // Науковий вісник Національного аграрного університету.- Вип.128.- Київ: НАУУ, 2008.- С.299-301.

 • Сахацький О.І.  Використання матеріалів багатоспектральних супутникових зйомок для оцінки водообміну ґрунтових вод (на прикладі басейну р. Трубіж // Геол. журн. – 2009. – № 3. – С. 79–89.

 • Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Макарова Г.А., Апостолов О.А.,  Ющенко М.В.  Класифікування земного покриття за супутниковими даними MODIS для моніторингу посівів озимих зернових у межах адміністративних районів Київської та Миколаївської областей України // Космічна наука і технологія. – 2009.– T 15, № 5. – С. 16-23.

 • Сахацький О.І., Шпортюк З.М., Сибірцева О.М. Вплив атмосферної корекції гіперспектральних даних сенсора EO-1 Hyperion на позицію червоного краю // Доповіді НАН України. – 2009. – № 9. – С. 129–137.

 • Станкевич С.А., Козлова А.О. Оцінювання та картування різноманіття обраних видів рослин з використанням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі // Науковий вісник Національного аграрного університету.- Вип.128.- Київ: НАУУ, 2008.- С.306-312.

 • Станкевич С.А., Титаренко О.В. Оптимізація даних наземного спектрометрування при картуванні меж фітоіндикаційних аномалій // Науковий вісник Національного аграрного університету.- Вип.128.- Київ: НАУУ, 2008.- С.312-319.

 • Чепіль П.М., Кичка О.А., Вакарчук С.Г.  Розгортання нафтогазопошукових робіт у Чорному морі: на порозі визначальних відкриттів // Нафтова і газова промисловість.– 2009, №6.– 6 с.

 • Шпортюк З.М., Сибірцева О.М., Сахацький О.І. Порівняльний аналіз двох модифікацій атмосферної корекції з відніманням темного об’єкта даних сенсора EO-1 Hyperion для оцінювання позиції червоного краю // Доповіді НАН України. – 2009. – № 12. – С. 132–139.