• Лялько В.І., Шпортюк З.М., Сибірцева О.М., Левчик О.І. Аналіз стану лісових масивів зони відчуження ЧАЕС на основі дослідження позиції "червоного краю" спектрів відбиття за даними багатозональної космозйомки// Міжнародна конференція. "15 років Чорнобильської катастрофи: Досвід подолання". - Київ, 2001. - Розд. 2.- С.136.

 • Лялько В.І., Азімов О.Т., Сахацький О.І. та ін. Використання матеріалів космічних зйомок для визначення зон підвищення водопроникності та інтенсивного живлення підземних вод у зв'язку з проблемою їх захищеності від радіонуклідного забруднення у зоні відчуження// Міжнародна конференція. "15 років Чорнобильської катастрофи: Досвід подолання". - Київ, 2001.- Розд.2. - С. 133.

 • Лялько В.І., Азімов О.Т., Сахацький О.І., Ходоровський А.Я. Оцінка фітосанітарного стану лісових масивів на Правобережжі р.Прип'ять у зоні відчуження за матеріалами багатозональної космічної зйомки// Міжнародна конференція. "15 років Чорнобильської катастрофи: Досвід подолання". - Київ, 2001.- Розд.2.- С.137.

 • Лялько В.І., Федоровський О.Д., Кононов В.І. та ін.Спостереження Землі з Космосу // Космічні дослідження в Україні 1998-2000 рр. - Київ, 2001.- С.55-63.

 • Лялько В.І. Україна з Космосу.// Геологія в ХХІ столітті. Шляхи розвитку та перспективи. - Київ: Знання, 2001.- С.193-201.

 • Лялько В.І. Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України// 75 років Інституту геологічних наук Національної академії наук України. - Київ, 2001.- С.98-105.

 • Вісник Національного космічного агентства України. 2001. -№2.- С. 31-40.

 • Лялько В.И., Сахацкий А.И., Ходоровский А.Я., Азимов А.Т. и др. Мониторинг лесных сообществ по многозональным космическим снимкам высокого разрешения// Труд. Всерос. конф. по дист. зондир. -РАН. -Муром. -2001. - С. 176-180.

 • Федоровский А.Д., Тимченко И.Е., Сиренко Л.А., Якимчук В.Г. Об эколого-экономической модели комплексного водопользования в гидроэнергетике // Доповіді Національної академії наук України.- 2001.- № 1.- С. 140-143.

 • Федоровский А.Д., Якимчук В.Г., Новиков Р.И, Теременко А.А. Дешифрирование космических снимков по структурным признакам при классификации ландшафтных зон // Доповіді національної академії наук. - 2001. - №4 - С.120-123.

 • Федоровский А.Д., Даргейко Л.Ф., Зубко В.П., Якимчук В.Г. Об оценке эффективности аппаратурных комплексов дистанционного зондировния Земли // Доповіді національної академії наук. - 2001.- № 10. - С.120-124.

 • Федоровский А.Д., Якимчук В.Г., Рябоконенко С.А. Дешифрирование космических снимков ландшафтных комплексов с использованием марковской модели изображений // Космічна наука і технологія. - 2001.- Т.7.- № 5-6.- С.80-84.

 • Федоровский А.Д., Якимчук В.Г., Рябоконенко С.А. Дешифрирование космических снимков ландшафтных комплексов с использованием марковской модели изображений // Космічна наука і технологія.- 2001.- Т.7. - № 5-6.- С. 80-84.

 • Lyalko V.I., Fedorovsky A.D., Kononov V.I.et all. Earth observation from space // Space reseach in Ukraine 1998-2000. Kiev - 2001, P. 51-59.

 • Федоровский А.Д., Даргейко Л.Ф., Зубко В.П., Якимчук В.Г. Системный подход к оценке эффективности аппаратурных комплексов дистанционного зондирования Земли // Космічна наука і технологія.- 2001.- Т 7. - № 5-6. - в печати.

 • Лялько В.И., Вульфсон Л.Д., Котляр А.Л., Теременко А.Н. Контроль областей подтопления с помощью активного зондирования в СВЧ-диапазоне. // Геофизический журнал. -К. -2001. -Т.23. - №4. - С.39-45.

 • Лялько В.І., Федоровський О.Д., Теременко О.М., Мичак А.Г., Ліщенко Л.П. та ін.Космос-Україні. Атлас тематично дешифрованих знімків території України з українсько-російського космічного апарата "Океан-О" та інших космічних апаратів. - К.: Національне космічне агенство України, Національна академія наук України,2001.-106с.

 • Мичак А.Г., Кудряшов О.І. Сучасний стан вивчення загазованості приземного шару атмосфери території міста Борислава шляхом комплексного використання аерокосмічного та атмогеохімічного методів.// Національна доповідь України про охорону навколишнього середовища. - К., 2001.