Комплексне управління, безпека і робастність / За ред. Загороднього А.Г., Єрмольєва Ю.М., Богданова В.Л. – Київ: Академперіодика, 2014. – 336 с. ISBN 978-966-02-7376-4.

Коротко висвітлено загальну проблематику, обговорено необхідність та особливості моделювання взаємозв’язків між безпекою продовольства, енергетики, водопостачання в Україні. Увагу приділено переважно питанням методології та моделювання продовольчої безпеки в умовах існуючих регіональних змін і загроз, вказано на вразливість сектору безпеки по відношенню до управлінських рішень.
Збірку складено на основі робіт, проведених в рамках спільного проекту Національної академії наук України та Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (IIASA).

Матеріал призначений для науковців та експертів з моделювання управління безпечним використанням продовольства, водних і енергетичних ресурсів, а також осіб, що приймають рішення в галузі безпеки та сталого розвитку.

integrated management security and robustness