Аерокосмічні дослідження геологічного середовища: наук.-метод. посіб. /А. Г. Мичак, В. Є. Філіпович, В. Л. Приходько та ін. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Державна геологічна служба. - К., 2010. - 246 с.: іл. - Бібліогр. : с. 216-225.

У науково-методичному посібнику розглянуто методичні принципи і технології використання матеріалів дистанційної інформації при виконанні геологознімальних робіт в Україні на основі сучасних даних космічних зйомок.

Висвітлено базові питання фізичних основ дистанційних зйомок, стан світових космічних знімальних систем і методичні прийоми попередньої обробки цифрових дистанційних зображень для вивчення геологічного середовища. Визначено місце, завдання, методику та організацію аерокосмогеологічних досліджень при регіональних і детальних геологознімальних роботах (ГДП-200 та ГЗР-50). Наведено приклади тематичного використання матеріалів дистанційних зйомок при вивченні геологічного середовища України; обговорюються результати дистанційного зондування при пошуках кольорових металів, гідрологічних та нафтогазопошукових дослідженнях, вивченні геолого-екологічного стану промислових та міських агломерацій.

Наведена інформація повинна сприяти методично обгрунтованому і більш ефективному використанню методів дистанційного зондування фахівцями геологічної служби України під час геологознімальних і пошукових робіт.

Рівень поданого матеріалу передбачає його використання геологами-знімальниками, які мають різну науково-теоретичну підготовку з використання дистанційних методів у геології.