У монографії викладено матеріали та результати досліджень Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України, спрямованих на розроблення нових методів вирішення природоресурсних задач за допомогою багатоспект-ральної космічної інформації. Розглянуто моделі та спектральні характеристики об’єктів аерокосмічного зондування, наведено нові методики інтерпретації багатоспектральних даних дистанційного зондування Землі, розроблені в останні роки дня вирішення завдань природокористування: встановлення видового складу лісів; прогнозування врожайності зернових культур; визначення геоекологічного стану природно-техногенних систем, пошуку покладів нафти і газу на шельфі та суходолі та ін. Розглянуто роль завір-кових і завірково-калібрувальних даних у вирішенні задач природокористування із застосуванням багатоспектральних даних. Особливу увагу приділено полігонам Зона відчуження ЧАЕС і Дніпровсько-Донецька западина. На основі методу системного аналізу оцінено ефективність методів дистанційного зондування у вирішенні задач природокористування.

Для геологів, аграріїв, геоекологів та інших фахівців, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у галузі дистанційного зондування Землі.