image001 

23 – 25 квітня 2013 року в Україні відбувся Фестиваль науки. Його організували Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України, Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації, Національні академії медичних, педагогічних, аграрних, правових наук та академія мистецтв, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «КПІ», Національний центр «Мала академія наук України».

Мета проведення таких фестивалів – широке інформування суспільства про наукові досягнення та практичні розробки вітчизняних наукових установ і вищих навчальних закладів. Ставши ефективною формою спілкування науковців із широкою громадськістю, фестивалі науки, проводяться сьогодні майже у всіх країнах Європи. З кожним роком вони завойовують дедалі більшу популярність, стимулюють інтерес до науки, сприяють залученню талановитої молоді до наукових досліджень, демонструють значення та роль науки, утверджують її авторитет у суспільстві (Газета «Світ», №15-16 (764-765), квітень 2013).

В рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки директором МІПСА (IIASA, м. Відень, Австрія) Павелом Кабатом була прочитана лекція «Перспективи глобальних змін: оцінка Міжнародного інституту прикладного системного аналізу», в якій він порушив основні питання, що стосуються глобальних планетарних змін. Директор IIASA наголосив, що нині підхід до розв'язання глобальних проблем теж має бути глобальним. Усі труднощі треба долати не у вузько дисциплінарному колі, а лише системно, інтегровано. Адже проблема глобальних змін – це проблема не тільки фізиків, хіміків і біологів, а й представників гуманітарної сфери.

Науковці ЦАКДЗ ІГН НАН України вже багато років плідно співпрацюють з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (IIASA, Австрія), результатом цієї співпраці стала запропонована методика застосування даних ДЗЗ для оцінки довгострокових соціо-економічних ризиків, в тому числі, пов'язаних з кліматичними і екологічними змінами. Результати апробації запропонованої методики, а також нових технологій для прогнозу врожаю на основі використання супутникових даних; нових технологій пошуків нафти і газу на шельфі; результати дослідження геоекологічного стану урбанізованих територій заплави Дніпра засобами ДЗЗ/ГІС – технологій (на прикладі району Оболонь, м. Київ), - були представлені на виставці спеціалізованого обладнання та технологій «Наука – виробництву» у павільйоні «Наука».

Однією з важливих і значущих подій Фестивалю науки був Круглий стіл, де обговорювались «Проблеми впровадження науково-технічних розробок вітчизняних наукових установ», на якому директор Центру академік НАН України В.І. Лялько виступив з доповідями «Моніторинг теплозбереження за допомогою аерокосмічних досліджень» та «Сучасні аерокосмічні та гідрогеологічні методи екологічної безпеки при видобутку сланцевого газу в Україні».

Проведення Фестивалю науки та представлені Центром та іншими науковими установами розробки були висвітлені у газеті «Світ» від травня 2013 р. № 17-18.