Керуючись п. 3.12.2 Статуту Національної академії наук України та п. 9 «Методичних рекомендацій», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р.№ 998 на зборах колективу наукових працівників Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України» (протокол № 1 від 26.10.2021 р.), де були присутні 42 з 54 наукових працівників Центру, було рекомендовано та одноголосно (відкритим голосуванням) підтримано кандидатуру Попова Михайла Олексійовича, члена-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, професора, на посаду директора Центру