24-28 серпня 2015 року в Одесі відбулася 15-та Українська конференція з космічних досліджень, організаторами якої виступили Інститут космічних досліджень (ІКД) Національної академії наук (НАН) України та Державного космічного агентства (ДКА) України й Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. У заході взяли участь понад 180 фахівців, що представляли 70 організацій з України, Білорусі, Польщі, Казахстану, Болгарії, Росії. Серед українських організацій – понад 20 установ НАН України, підприємства космічної галузі, провідні вищі навчальні заклади, а також представники астрономічних обсерваторій та галузевих інститутів.

Науковців ДУ «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України» представляли: заступник директора з наукової роботи д.т.н., проф. М.О.Попов, завлабораторією д.геол.н., с.н.с. О.І. Сахацький, голов.н.с. д.т.н., с.н.с. С.А. Станкевич, с.н.с. к.т.н. А.О. Козлова, пров. інж. І.О. Пєстова, аспірантка Г.Б. Крилова. Було представлено 12 доповідей у секціях «Наземні радіофізичні дослідження космосу» та «Спостереження Землі з космосу».

Запрошені оглядові доповіді провідних вчених, а також пленарні й секційні доповіді та стендові презентації було заслухано в рамках роботи 8 секцій наукової конференції. Тематика заслуханих на секціях доповідей охопила розділи космічних досліджень, які виконуються в межах загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки, Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012-2016 рр., ініціативних робіт і дослідницьких грантів за міжнародними проектами.

Під час конференції було також проведено круглі столи з актуальних космічних проектів та перспективних досліджень. Окреме обговорення в рамках конференції було присвячено ініціативі ДП «КБ «Південне» імені М.К. Янгеля» щодо розгортання програми малих дослідницьких супутників. По закінченню дискусії учасники вирішили організувати збір пропозицій та їх розгляд на засіданні Ради з космічних досліджень НАН України за напрацьованими критеріями, а також визначення технічних вимог до космічних апаратів нового класу. Академічні організації та астрономічні обсерваторії презентували свої можливості в рамках зазначеної системи.

Міжнародні наради з колегами з Республіки Казахстан, Болгарії та Республіки Білорусь стосувалися конкретних планів робіт та перспективних напрямів співробітництва. Зокрема, було підписано протокол щодо пріоритетів співпраці з казахстанськими науковцями за декількома напрямами спільних досліджень.