Щирі вітання співробітникам Центру з нагоди 22 річниці!

За два роки, що минули після 20-річного Ювілею ЦАКДЗ

 1. Видано
  • монографію «Earth Systems Change over Eastern Europe» за редакцією академіка НАН України В.І. Лялька, передмова до монографії написана президентом НАН України академіком НАН України Б.Є. Патоном.
  • збірник наукових статей «Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального, економічного і екологічного розвитку» за редакцією Загороднього А.Г., Єрмольєва Ю.М.
  • збірник наукових статей «Инфраструктура спутниковых геоинформационных ресурсов и их интеграция» за редакцією д.т.н. М.О. Попова и д.т.н. Є.Б. Кудашева.
 2. Побачив світ перший номер електронного журналу «Український журнал дистанційного зондування Землі». Ознайомитися можна на сайті www.ujrs.org.ua.
 3. Продовжуються і налагоджуються міжнародні зв'язки та співробітництво
  • В рамках підтримки діяльності національної мережі наукових груп у напрямі співробітництва з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (IIASA, Австрія), фахівці ЦАКДЗ. У співробітництві з вченими Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (IIASA) протягом 2012-2013 рр. виконувався спільний проект НАН України та IIASA;
  • Завершено центрально-європейський проект HABIT-CHANGE «Адаптивне управління природним різноманіттям заповідних територій, обумовленим кліматичними змінами» з Інститутом екології і регіонального розвитку ім. Лейбниця;
  • Підписано протокол про співробітництво, складено та виконано два контракти з Дослідним Центром Передових Науки і Технології (RCAST) Університету Токіо;
  • Завершено проект «Оцінка можливостей дистанційного зондування для аналізу пов'язаних зі зміною клімату соціо-екологічних ризиків: зміни біопродуктивності, опустелювання та природні надзвичайні ситуації» з Науковим Інститутом ґрунтознавства та аграрної хімії Угорської академії наук;
  • На факультеті управління та інформатики Університету Жиліни, Словаччина, за підтримкою Національної програми Словацької республіки проведено спільне наукове дослідження Факультету управління та інформатики Університету Жиліни та Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України;
  • Проводиться плідна робота по виконанню спільних проектів з Інститутом прикладних фізичних проблем ім. А.Н. Севченка Білоруського державного університету;
  • Налагоджено тісну наукову співпрацю з Інститутом космічних досліджень РАН;
  • Розпочато спільну науково-дослідну роботу з Санкт-Петербурзьким науково-дослідним центром екологічної безпеки РАН.
 4. Одержано 8 патентів.
 5. У Центрі діє Спеціалізована вчена рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій. У 2012-2013 рр. захищено 1 докторську і 2 кандидатські дисертації.