image001

20 травня 2022 року Державна установа «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України» (Центр) відзначає свій 30-річний Ювілей (заснований Постановою Президії АН України № 150 від 20.05.1992 р.)

За ці роки співробітниками Центру багато зроблено з обґрунтування методологічних засад досліджень Землі дистанційними методами, створення нових ефективних методик вирішення природоресурсних, екологічних та інших актуальних задач. Значна кількість розробок впроваджена в організації та підприємства задля інноваційного розвитку України та задоволення економічних, соціальних та оборонних потреб. Опубліковано більше 900 наукових праць.

Центр динамічно розвивається, успішно вирішуються наукові та прикладні проблеми, сприяючи вирішенню актуальних для України задач реальної економіки та обороноздатності держави. Зміцнюється науковий кадровий потенціал Центру: працюють аспірантура та докторантура, проводяться захисти докторських, кандидатських дисертацій та дисертаційних робіт докторів філософії. Здобувачі наукових ступенів мають можливість оприлюднювати результати досліджень в «Українському журналі дистанційного зондування Землі» (заснованого в Центрі у 2014 році).

Матеріально-технічна база Центру поповнюється новими сучасними технічними приладами, що дає можливість проводити складні наукові експерименти, завірку дистанційних даних наземними вимірами, створювати нові методики і технології.

Шановні Колеги, щиро вітаємо з 30-ою річницею створення Центру! Цього року наш Ювілей збігається зі святкуванням Дня Науки в Україні – 21 травня. Це дуже символічно! Ми впевнені у нових наукових здобутках нашого колективу! Бажаємо творчого натхнення, нових відкриттів і успіхів!
Адміністрація