image001

27 квітня 2022 року проведено чергове засідання Вченої ради Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України» онлайн режимі. Розглянуто проект нової відомчої теми фундаментальних досліджень «Розроблення та удосконалення методів і технологій геопросторового моделювання для вирішення тематичних задач дистанційного зондування Землі» на 2023-2027 роки та заслухано доповідь завідувача відділу геопросторового моделювання в аерокосмічних дослідженнях д.т.н., професора С.А. Станкевича.