image001

(Тези виступу академіка НАН України В.І. Лялька на Першому каналі українського радіо 09.05.2021 р. 18:35, програма «Економ варіант», ведучий Сергій Сулим - Завантажити)

 1. Для того, щоб досягти сталого розвитку суспільства і довкілля на нашій планеті, слід, перш за все, як відзначається у Постанові ООН, забезпечити людство трьома основними компонентами його життєдіяльності: продовольством – питною водою – енергетичними ресурсами за умов оптимізації росту населення.
 2. Найбільш ефективним засобом для оперативного малозатратного вирішення вказаної проблематики на фоні сучасних негативних космічних змін є, як свідчить наявний міжнародний та український досвід, широке залучення матеріалів спеціалізованих зйомок земної поверхні з космічних апаратів та тематична комп’ютерна інтерпретація одержаної інформації.
 3. Для досягнення поставлених цілей варто підтримувати і розвивати сучасний пріоритетний напрямок космічних досліджень – «Дистанційні дослідження Землі з Космосу».
 4. В цьому плані, поряд із створенням національних ракет-носіїв та космічних апаратів (в тому числі і в рамках приватної потрібної ініціативи Макса Полякова), слід вже в сьогоденні максимально залучати для вирішення актуальних для України екологічних, природоресурсних, оборонних та соціо-економічних задач, ту інформацію, яку можна безкоштовно отримувати регулярно від зарубіжних космічних апаратів, що вже знаходяться на орбітах (КА Sentinel , Landsat 8 та інш.).
 5. В НАН України, зокрема, в нашому НЦАКДЗ на протязі останніх років саме з використанням інформації від зарубіжних супутників (оскільки не було даних від вітчизняних КА) було вирішено ряд важливих актуальних наукових та прикладних задач, зокрема:
  • розроблено методично-програмні комплекси підвищення розрізнювальної здатності матеріалів багатоспектральних космічних зйомок;
  • створено ряд калібрувально-завіркових наземних полігонів в різних ландшафтно-кліматичних зонах України для надійної тематичної інтерпретації матеріалів ДЗЗ;
  • на основі опрацьованих матеріалів зйомок створено відповідні методики для вирішення актуальних задач оцінки продуктивності агроценозів, лісів, болотних угідь та інших екосистем, мінімізації негативного впливу на довкілля кліматичних змін, прогнозування пожежонебезпечності лісів та торфовищ, дано рекомендації по пошукам корисних копалин, мінімізації теплових навантажень міських територій, інтенсифікації вилучення СО2 з атмосфери певними типами рослинних екосистем в умовах глобального потепління та інш.;
  Ці розробки підтримані рядом виграних нами грантів і знайшли відображення в монографіях і статтях, з якими можна познайомитись на сайті ЦАКДЗ.
 6. Наші побажання до владних структур України, які зараз повинні розглянути проєкт закону «Про космічну програму України на 2021-2025 роки», щоб в ньому знайшла відображення необхідна фінансова підтримка реальних робіт по пріоритетному актуальному напряму «Дистанційні дослідження Землі з Космосу», зокрема забезпечення калібрувально-завіркових полігонних робіт.
  Це дасть можливість надавати практичні рекомендації з раціонального природокористування вже зараз, не чекаючи запусків вітчизняних супутників, економлячи при цьому багатомільйонні кошти.

На жаль, щойно представлений проєкт наказу МОН України «Про затвердження переліку наукових спеціальностей за галузями науки, відповідно до яких присуджуються наукові ступені кандидата наук і доктора наук» свідчить про несприйняття його авторами важливості науково-організаційної підтримки вказаного актуального напряму “Дистанційні аерокосмічні дослідження”. Оскільки в цьому документі відсутня ця спеціальність у галузях наук “геологічні” та “географічні” науки. Цю недолугість слід обов’язково виправити, додавши спеціальність “Дистанційні аерокосмічні дослідження” до цих галузей у проекті вказаного наказу.