27 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.162.03 при ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України» відбувся, з використанням засобів відозв’язку, захист дисертаційної роботи
Апостолова Олександра Анатолійовича на здобуття наукового ступеню кандидата геологічних наук за спеціальністю 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження.

Назва дисертаційної роботи: “ Вдосконалена методика лінеаментного аналізу для оцінки перспективності території на пошуки покладів вуглеводнів ”.

Вітаємо здобувача з цією подією!