16 березня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.162.03 при ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України» відбувся захист дисертаційної роботи
Романчук Інни Федорівни на здобуття наукового ступеню кандидата геологічних наук за спеціальністю 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження.
Назва дисертаційної роботи: “Методика визначення вологості земного покриву за даними дистанційного зондування”.
Вітаємо здобувачку з цією подією!