21 січня 2020 року відбувся прилюдний захист дисертації
Шевчука Руслана Миколайовича
«Методика супутникового моніторингу геоекологічного стану територій відкритого видобування корисних копалин (на прикладі Житомирського Полісся)» на здобуття наукового ступеню кандидата геологічних наук за спеціальністю 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження.

Науковий керівник:
Філіпович Володимир Євгенович, кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу аерокосмічних досліджень в геоекології Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України».

Офіційні опоненти:
Верховцев Валентин Геннадійович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу спеціальної металогенії Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»;
Ремезова Олена Олександрівна, доктор геологічних наук, доцент, завідувач відділу геології корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України.

Вітаємо Руслана Миколайовича з успішним захистом дисертації.