30 січня 2018 року відбувся прилюдний захист дисертації Костюченка Юрія Васильовича “Комплексування даних супутникових спостережень і математичного моделювання в задачах оцінки геоекологічних ризиків і безпеки” на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження.

Науковий консультант:

Лялько Вадим Іванович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік НАН України, головний науковий співробітник відділу енергомасообміну в геосистемах (Державна установа «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України»).

Офіційні опоненти:

  • Трофимчук Олександр Миколайович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор (Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України),
  • Яценко Віталій Олексійович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу дистанційних методів та перспективних приладів (Інститут космічних досліджень НАН та ДКА України),
  • Кохан Світлана Станіславівна, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри геоінформаційних систем і технологій (Національний університет біоресурсів і природокористування України, Міністерство освіти і науки України).

Вітаємо Юрія Васильовича з успішним захистом дисертації.

image001