24 жовтня 2017 року відбувся прилюдний захист дисертації Лубського Миколи Сергійовича «Методика підвищення інформативності інфрачервоного аерокосмічного знімання на основі субпіксельної обробки сигналів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження.

Науковий керівник:
Станкевич Сергій Арсенійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу геоінформаційних технологій в дистанційному зондуванні Землі (Державна установа «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України»).

Офіційні опоненти:
Боровицький Володимир Миколайович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри оптичних та оптико-електронних приладів (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”).
Пономаренко Сергій Олексійович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник (Державний науково-дослідний інститут авіації).

Вітаємо Миколу Сергійовича з успішним захистом дисертації.

image001