4 липня 2017 року відбувся прилюдний захист дисертації Дугіна Станіслава Сергійовича «Обгрунтування вибору тестових ділянок для наземної верифікації даних космічного геомоніторингу території України» на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження.

Науковий керівник:
Федоровський Олександр Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу системного аналізу (Державна установа «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України»).

Офіційні опоненти:
Верховцев Валентин Геннадійович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу спеціальної металогенії (Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»);
Дудар Тамара Вікторівна, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, доцент кафедри екології (Навчально-науковий інститут екологічної безпеки Національного авіаційного університету).

Вітаємо Станіслава Сергійовича з успішним захистом дисертації.