У 2016 році відділ аерокосмічних досліджень в геоекології Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України виконав науково-дослідну роботу «Визначення розвитку зсувних процесів у межах міста Києва в режимі моніторингу (з використаннм матеріалів дистанційних зйомок)». Ця робота виконувалась у рамках Договору про співробітництво виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Національної академії наук України на замовлення Департаменту житлово-комунальної інфраструктури.

Робота присвячена розробці науково-методичних і практичних основ застосування супутникових даних при контролі розвитку зсувонебезпечних процесів на Правобережжі р. Дніпра у м. Києві. Дослідження зсувів ґрунтуються на басейновому підході і вивченні латеральних речовинних потоків, які в міських умовах пов’язані з природними і антропогенними системами всіх видів поверхневого і ґрунтового стоку. Показано, що в міських умовах виникнення зсувонебезпечних процесів часто провокується антропогенними чинниками – аваріями на водоводах та каналізаціях. Для вивчення динаміки і направленості енергомасопереносу природних і штучних речовин запропоновано морфодинамічний аналіз рельєфу на основі розробки цифрових моделей за космічними даними SRTM-2, ASTER-2000. За результатами дешифрування космічних даних і аналізу цифрових моделей рельєфу виявлено систему лінійних зон, що ототожнюються з розломно-тріщинною мережею Київського регіону і розглядаються в якості геодинамічних зон розрядки новітніх рухів. Розроблена базова геоінформаційна система (ГІС) для супутникового моніторингу. За матеріалами космічних зйомок проведено моніторингові дослідження розвитку зсувів на 129-ти ділянках Придніпровської зсувної зони протягом останнього десятиріччя (2005-2015 рр.). Визначено закономірне тяжіння розвитку зсувів і періодичної їх активізації до геодинамічних зон, представлених розломно-лінеаментною мережею, що контролюється новітніми тектонічними рухами.

На основі розробленої ГІС, використання космічної інформації, аналізу цифрових моделей рельєфу та геолого-геоморфологічних даних дано обґрунтування прогнозу розвитку зсувонебезпечних процесів на окремих ділянках Придніпровської зсувної зони.

Наукові розробки передані до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури та КП «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт м. Києва» для практичного застосування при виконанні робіт, спрямованих на забезпечення захисту територій міста від зсувів.

Інформація на сайті КМДА http://dzki.kievcity.gov.ua/news/468.html.

image001