29 грудня 2015 року відбувся захист дисертації

ПЄСТОВОЇ ІРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

на тему: "Методика оцінювання стану рослинності урбанізованих територій з використанням багатоспектральних космічних знімків" на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження.

Науковий керівник:

Станкевич Сергій Арсенійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу геоінформаційних технологій в дистанційному зондуванні Землі (Державна установа «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України»).

Офіційні опоненти:

Кохан Світлана Станіславівна, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри геоінформаційних систем і технологій (Національний університет біоресурсів і природокористування України);

Колотій Андрій Всеволодович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник (Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України).

Вітаємо Ірину Олександрівну з успішним захистам дисертації!