17 листопада 2015 року відбувся захист дисертації

ІГОРЯ ДМИТРОВИЧА СЕМКА

на тему: "Метод визначення надземної фітомаси деревостану сосни звичайної на основі матеріалів авіаційної лідарної зйомки" на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження.

Науковий керівник:

Попов Михайло Олексійович, доктор технічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи (Державна установа «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України»).

Офіційні опоненти:

Яценко Віталій Олексійович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу дистанційних методів та перспективних приладів Інституту космічних досліджень НАН та ДКА України;

Лакида Петро Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Вітаємо Ігоря Дмитровича з успішним захистом дисертації!