13 жовтня 2015 року відбулися захисти дисертацій

МИХАЙЛА ВІТАЛІЙОВИЧА АРТЮШЕНКА

на тему: "Методи фрактального аналізу даних і управління аерокосмічним гіперспектральним геомоніторингом"
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю
05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження

Офіційні опоненти:
Трофимчук Олександр Миколайович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи (Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України);
Бутенко Ольга Станіславівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри виробництва радіоелектронних систем літальних апаратів (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» МОН України);
Зєлик Ярема Ігорович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу дистанційних методів та перспективних приладів (Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України).

ОЛЬГИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТОМЧЕНКО

на тему: "Обґрунтування методів системного аналізу стану водно-болотних угідь з використанням даних дистанційного зондування землі і наземних спостережень (на прикладі верхів'я Київського водосховища)"
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю
05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження

Науковий керівник – Федоровський Олександр Дмитрович, доктор фізико–математичних наук, професор, член–кореспондент НАН України, завідувач відділу системного аналізу (Державна установа «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України»).

Офіційні опоненти:
Бурачек Всеволод Германович, доктор технічних наук, професор кафедри інженерної геодезії, проректор з науково-методичної роботи (Університет новітніх технологій);
Томільцева Аліна Іванівна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник (Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем).

Вітаємо здобувачів з успішним захистом дисертацій!