Постановою Президії НАН України від 17.06.2015 р. № 168 "Про результати конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України у 2015 р." були затверджені переможці конкурсу проектів НДР молодих вчених НАН України, в якій, зокрема, говориться:

«Розпорядженням Президії НАН України від 19.03.2015 № 198 було організовано проведення у 2015 р. чергового конкурсу проектів науково-дослідних робіт (НДР) молодих учених НАН України на здобуття фінансування 100 проектів НДР. До комісії по роботі з науковою молоддю НАН України надійшло 168 запитів.

Відділення НАН України за результатами роботи своїх конкурсних комісій визначили перелік кращих проектів НДР із 168 проектів – 100».

По Відділенню наук про Землю НАН України з шести переможців конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України профінансовано проект «Дистанційне оцінювання індексу листкової поверхні лісових фітоценозів з урахуванням особливостей їхнього сезонного розвитку». Науковий керівник проекту к.т.н., с.н.с. А.О. Козлова, виконавці: пров. інж. І.О Пєстова, аспірант М.С. Лубський