У 2014 році вперше в Україні виконано теоретико-методичне обґрунтування та проведено польові інструментальні виміри спектро- та газометричних характеристик довкілля, співставлення яких з результатами тематичної інтерпретації багатоспектральних космознімків дало можливість разом з Гідрометеоцентром України та Києво-Могилянською академією підготувати монографію «Парниковий ефект і зміни клімату в Україні – оцінки та наслідки». (Відп. ред. академік НАН України В.І. Лялько).

Ця монографія включена до видавничого проекту «Наукова книга» Науково-видавничої ради НАН України на 2015 рік

Окремі розділи підготовленої до друку монографії будуть опубліковані у № 3 «Українського журналу дистанційного зондування Землі».

the greenhouse effect and climate change in ukraine assessment and implications