article full image

У 12 номері Вісника Національної Академії наук України за 2014 рік опубліковано інтерв'ю з директором Центру академіком НАН України В.І. Ляльком. Переглянути інтерв'ю.