28 жовтня 2014 року об 1100, на засіданні спеціалізованої вченої ради Центру відбувся прилюдний захист дисертації А.В. Соколовської на тему «Обґрунтування системних методів оцінки і прогнозу стану міських територій на основі дистанційних аерокосмічних досліджень (на прикладі міста Києва)» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження.
Науковий керівник:

О.Д.Федоровський, член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., професор, , в.о. завідувача відділу системного аналізу ЦАКДЗ ІГН НАН України.

Офіційні опоненти:

О.М.Трофимчук, д.т.н., чл.-кор. НАН України, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту телекомунікації і глобального інформаційного простору НАН України;

О.О.Железняк, д.ф.-м.н., професор, завідувача кафедри аерокосмічної геодезії Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету.

За результатами таємного голосування А.В. Соколовській присуджено науковий ступінь кандидат технічних наук зі спеціальності 05.07.12 - дистанційні аерокосмічні дослідження.