Назва дисертаційної роботи: Обґрунтування вибору тестових ділянок для наземної верифікації даних космічного геомоніторингу території України

Дата захисту: 2017.07.04 об 1100

Назва спеціальності: 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження

Здобуття наукового ступеня: кандидата геологічних наук

Автореферат дисертації (pdf)

Відгуки офіційних опонентів (pdf, pdf)

Дисертація (pdf)