Разова спеціалізована вчена рада ДФ 004 утворена наказом директора Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України» № 104 від 11 жовтня 2023 року на підставі рішення Вченої ради Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України» протокол № 9 від 10 жовтня 2023 року для захисту дисертації Андреєва Артема Андрійовича для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17 – Електроніка та телекомунікації за спеціальністю 172 – Телекомунікації та радіотехніка на тему “Методика класифікування об’єктів на аеро- та космічних зображеннях в умовах низької розділимості розпізнавальних ознак”.
На підставі листа МОН України від 27.10.2023 № 9/14302-23 «Про зупинку роботи разової ради» прийняте рішення Вченої ради Центру від 30 жовтня 2023 року протокол №11 та видано наказ Центру № 121 від 31 жовтня 2023 року про заміну опонента.

Новий склад разової спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

АРТЮШЕНКО Михайло Віталійович, доктор технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу геопросторового моделювання в аерокосмічних дослідженнях Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України»;
рецензенти:

КОХАН Світлана Станіславівна, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу геоінформаційних технологій в дистанційному зондуванні Землі Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України»;

АЛЬПЕРТ Софія Іоганівна, кандидат технічних наук, науковий співробітник відділу геоінформаційних технологій в дистанційному зондуванні Землі Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України»;

Опоненти:

КОСАРЕВИЧ Ростислав Ярославович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії дешифрування зображень відділу інформаційних технологій Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України (за згодою);

ВАСИЛЬЄВА Ірина Карлівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій імені О.О. Зеленського факультету радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського Міністерства освіти і науки України (за згодою).

Виключено зі складу ради:

СИНЄГЛАЗОВА Віктора Михайловича, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів Національного авіаційного університету Міністерства освіти і науки України.