Разова спеціалізована вчена рада ДФ 003 утворена наказом директора Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України» № 103 від 11 жовтня 2023 року на підставі рішення Вченої ради Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України» протокол № 9 від 10 жовтня 2023 року для захисту дисертації Лисенка Артура Ростиславовича для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17 – Електроніка та телекомунікації за спеціальністю 172 – Телекомунікації та радіотехніка на тему “Методика підвищення інформативності космічних знімків, отриманих за допомогою багатополяризаційного радару з синтезованою апертурою” у складі:

Голова ради:

АРТЮШЕНКО Михайло Віталійович, доктор технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу геопросторового моделювання в аерокосмічних дослідженнях Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України»;

Рецензенти:

КОХАН Світлана Станіславівна, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу геоінформаційних технологій в дистанційному зондуванні Землі Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України»;

ХИЖНЯК Анна Василівна, кандидат технічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу геопросторового моделювання в аерокосмічних дослідженнях, за сумісництвом, Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України», учений секретар Центру;

Опоненти:

КУССУЛЬ Наталія Миколаївна, доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри математичного моделювання та аналізу даних (ММАД) Навчально-наукового фізико-технічного інституту НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського” Міністерства освіти і науки України (за згодою);

РУБЕЛЬ Олексій Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій імені О.О. Зеленського факультету радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського Міністерства освіти і науки України (за згодою).