Разова спеціалізована вчена рада ДФ 002 утворена наказом директора Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України» № 97 від 13 вересня 2023 року на підставі рішення Вченої ради Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України» протокол № 8 від 12 вересня 2023 року для захисту дисертації Голубова Станіслава Івановича для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 – Природничі науки за спеціальністю 103 – Науки про Землю на тему «Методика аналізу даних, отримуваних з безпілотних літальних апаратів, при прогнозуванні нафтогазоносності на детальному рівні».

На підставі листа МОН України від 09.10.2023 № 9/14171-23 «Про зупинку роботи разової ради» прийняте рішення Вченої ради Центру від 10 жовтня 2023 року протокол № 9 та видано наказ Центру № 106 від 12 жовтня 2023 року про заміну голови ради.

Новий склад разової спеціалізованої вченої ради:

Голова:

Азімов Олександр Тельманович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу енергомасообміну в геосистемах Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України».

Рецензент:

Мичак Антон Григорович, кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник відділу аерокосмічних досліджень в геології та геоекології Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України».

Опоненти:

Багрій Ігор Дмитрович, доктор геологічних наук, професор, завідувач відділу геоекології та пошукових досліджень Інститут геологічних наук Національної академії наук України (за згодою);

Кушнір Антон Миколайович, доктор геологічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу сейсмічної небезпеки Інституту геофізики імені С.І. Субботіна Національної академії наук України (за згодою);

Шабатура Олександр Вікторович, доктор геологічних наук, доцент, доцент кафедри геофізики Науково-навчального інституту «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою).

Виключено зі складу ради:

Титаренко Ольгу Вікторівну, кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника, завідувачку відділу аерокосмічних досліджень в геології та геоекології Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України».