Спеціалізована вчена рада ДФ 26.162.001 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2021 року N 1296 для присудження ступеня доктора філософії СВІДЕНЮКУ МИХАЙЛУ ОЛЕГОВИЧУ.

02 грудня 2021 року СВР ДФ 26.162.001 прийняла до розгляду дисертаційну роботу СВІДЕНЮКА Михайла Олеговича на тему: «Методика комплексування даних радіолокаційного та оптичного знімання для визначення фізичних параметрів земної поверхні» за спеціальністю 172 – Телекомунікації та радіотехніка для присудження ступеня доктора філософії.

15 грудня 2021 року на засіданні СВР ДФ 26.162.001 відбувся захист дисертаційної роботи СВІДЕНЮКА Михайла Олеговича.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.162.001

Голова:

Артюшенко Михайло Віталійович, доктор технічних наук, доцент

Рецензенти:

Якимчук Владислав Григорович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Хижняк Анна Василівна, кандидат технічних наук

Опоненти:

Фриз Сергій Петрович, доктор технічних наук, професор

Беленок Вадим Юрійович, кандидат фізико-математичних наук