• Технологія визначення складу й фітосанітарного стану лісів
  • Технологія обробки багато- і гіперспектральних знімків з метою підвищення їхньої інформативності