ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«НАУКОВИЙ ЦЕНТР АЕРОКОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ
ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у Державній установі «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України» зі змінами, затвердженого рішенням вченої ради Центру від 13.04.2021 року (протокол №4) та введеного в дію наказом директора Центру від 13 квітня 2021 року № 29, та на підставі наказів Центру від 31.01.2024 р. № 12 «Про наявність вакантних посад наукових працівників станом на 01 лютого 2024 року» та від 02.02.2024 р. № 13 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад

- старшого наукового співробітника (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, геологічні науки – одна вакансія);
- молодшого наукового співробітника (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, технічні науки – дві вакансії);
- молодшого наукового співробітника (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, геологічні науки – одна вакансія).

Вимоги до посад

Молодший науковий співробітник – особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше трьох років досвіду, та не менше трьох публікацій в наукових фахових виданнях, одна з яких проіндексована в базі даних Scopus/Web of Science;

Старшого наукового співробітника - особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій в наукових фахових виданнях, дві з яких проіндексована в базі даних Scopus/Web of Science.

Перелік необхідних документів, що подаються для участі в конкурсі:

 1. письмова заява на ім’я директора Центру (член-кореспондент НАН України М.О. Попов) про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військово-зобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Співробітники Центру подають наступні документи:

 1. письмова заява на ім’я директора Центру (член-кореспондент НАН України М.О. Попов) про участь у конкурсі;
 2. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 3. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військово-зобов’язаних);
 4. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях.

Документи приймаються у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 11-00 до 16-00 протягом терміну з 05 лютого 2024 р.(11-00) до 05 березня 2024 р. (16-00)

Адреса прийняття документів: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-б, кімната 323.

Відповідальна особа: Хижняк Анна Василівна, учений секретар Центру, тел. +380 44 290-26-02.

За довідками можна звертатись: Седлерова Ольга Володимирівна, заступник директора з наукової роботи, тел. +380 44 290-26-01