ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«НАУКОВИЙ ЦЕНТР АЕРОКОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ
ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ»

ОГОЛОШУЄ
прийом до аспірантури на 2023 рік
за державним замовленням на денну форму навчання
на здобуття ступеня доктора філософії
1 вакансія – спеціальність 103 – Науки про Землю
1 вакансія – 172 – Електронні комунікації та радіотехніка
напрямок підготовки - «Дистанційні аерокосмічні дослідження»

 1. Вступники до аспірантури подають такі документи:
 • заяву на ім’я директора ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України»;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • 2 фотокартки 3x4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності (дивись на сайті «Методичні вказівки щодо оформлення дослідницької пропозиції» https://www.casre.kiev.ua/uk/post-graduate );
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • засвідчену копію диплома про закінчення закладу вищої освіти. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;
 • рекомендацію вченої ради закладу вищої освіти (за наявності);
 • копія трудової книжки (у разі її наявності, завіряється відділом кадрів за місцем роботи);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
 • копію дійсного міжнародного сертифікату з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 - С2 (за наявності).
 1. Паспорт, диплом про вищу освіту, міжнародний сертифікат з іноземної мови подаються вступниками особисто.

Прийом документів до аспірантури Центру здійснюється з 01 серпня до 08 вересня 2023 р. за адресою: кімн. № 323, вул. Олеся Гончара, 55-б, Київ, тел. (044) 290-26-01 Седлерова Ольга Володимирівна,
(044) 290-26-02 Хижняк Анна Василівна.

Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі, з 10-00 до 13-00 та з 14-00 до 16-00.

З правилами прийому до аспірантури, вимогами до Дослідницької пропозиції та складання робочого плану реалізації дисертаційного дослідження можна ознайомитись на сайті Центру за посиланням
https://www.casre.kiev.ua/uk/post-graduate