Назва винаходу:  "Спосіб тематичного дешифрування аерокосмічних зображень".

Патент № 56774.

Дата  публікації, № бюлетеня: 15.03.2006, бюл. №3

МПК G06K 9/64.

Власник: Державна установа "Науковий центр аерокосмічних досліджень землі ІГН НАН України".

Автори:  Попов М.О., Порхун О.А.

Короткий зміст (реферат): 

Спосіб тематичного дешифрування аерокосмічних зображень  належить до галузі дешифрування зображень, що отримуються системами дистанційного зондування. Спосіб включає етапи попереднього формування апріорного списку допустимих значень морфометричних показників місцевості, вибирання аркуша цифрової карти місцевості (ЦКМ), що вміщує зображену ділянку місцевості, порівняння з ним зображення, яке дешифрується, та зчитування з вибраного аркуша ЦКМ реальних значень морфометричних показників, порівняння цих значеннь із значеннями з апріорного списку та формування бінарної карти. Після локалізації об'єкта на зображенні зчитують реальні значення морфометричних показників в районі розташування об'єкта та відповідні коефіцієнти місцевості для заданих класів, визначають коефіцієнти схожості форми об'єкта з еталонами класів, коефіцієнтам обох типів присвоюють вагові коефіцієнти, що характеризують їх значущість для дешифрування, з врахуванням значень всіх коефіцієнтів визначають узагальнюючі коефіцієнти, значення яких характеризують клас об'єкта, що дешифрується. Технічним результатом є підвищення достовірності дешифрування за рахунок автоматизації розпізнавання об’єктів на зображенні.

Текст