Назва винаходу: "Спосіб виявлення площових аномалій яскравості на цифровому зображенні та пристрій для його здійснення".

Патент № 76221.

Дата публікації, № бюлетеня: 17.07.2006, бюл. №7.

МПК G06K 9/00, G06K 9/46, G06K 9/68.

Власник: Державна установа "Науковий центр аерокосмічних досліджень землі ІГН НАН України".

Автори: Попов М.О., Станкевич С.О., Безкровний В.В., ВоробйовА.І., Зайцев О.В.

Короткий зміст (реферат):

Спосіб виявлення аномалій яскравості на цифровому зображенні та пристрій для його здійснення належать до науково-технічного напрямку оброблення та аналізу цифрових аерокосмічних зображень. У способі при виявленні об'єктів у вигляді аномалій яскравості на підстильному випадковому фоні зображення розбивається на однакові за формою та розмірами сегменти і визначається сегмент з відомою класовою належністю (сегмент-еталон). Порівнюються значення яскравості відповідних пікселів для кожного сегмента та сегмента-еталона та фіксуються знаки результатів цих порівнянь. Підраховують загальні кількості знакопозитивних та знаконегативних результатів порівнянь, вибирають меншу з двох кількостей і вона зіставляється з порогом, величина якого визначається заданими розмірами площі сегмента та прийнятою ймовірністю хибної тривоги. Технічним результатом є підвищити достовірність виявлення аномалій яскравості на зображенні.

Текст