Назва винаходу:  "Спосіб пошуку нафтогазоносних об’єктів на морському шельфі".

Патент № 77811.

Дата публікації, № бюлетеня: 15.06.2006, бюл.№6.

МПК G01V 11/00, G01V 1/38.

Власник: Державна установа "Науковий центр аерокосмічних досліджень землі ІГН НАН України".

Автори: Воробйов А.І., Лялько В.І., Попов М.О.

Короткий зміст (реферат):

Винахід належить до засобів пошуку нафтогазоносних об'єктів на морському шельфі. У способі пошуку нафтогазоносних об’єктів за даними буріння на відомому родовищі визначають контур нафтогазоносності, за космічним зображенням визначають дешифрувальні ознаки цього сегменту, за якими визначають перспективні ділянки шельфу. За даними сейсмоакустичного методу та сейсморозвідки простежують розривні порушення на глибину і встановлюють місцеположення нафтогазоносного блока пастки, у межах якого здійснюють буріння глибоких свердловин. Фізичною основою способу є ефекти формування аномалій зниження температури поверхні моря та відбиваючої здатності верхнього шару товщі води, відповідно, за рахунок виносу холодних придонних вод і насичення бульбашками газу при підйомі бульбашок газу з дна моря. Ці аномалії пропонується виявляти за допомогою космічного методу. Сейсмічний і сейсмоакустичний методи дозволяють простежити на глибину розривні порушення, вздовж яких відбувається сучасна міграція вуглеводнів, і таким чином визначити положення нафтогазонасичених ділянок пасток. Винахід підвищує точність визначення місцеположення нафтогазоносних об'єктів на морському шельфі за рахунок комплексного використання космічного, сейсмоакустичного і сейсмічного методів спостережень.

Текст