Назва винаходу: "Спосіб підвищення просторової розрізненості наземних геофізичних даних". 

Патент № 86804.

Дата публікації, № бюлетеня: 25.05.2009, бюл.№10.

МПК G06K 19/00, G01V 11/00, G01V 8/00, G01V 3/38.

Власник: Державна установа "Науковий центр аерокосмічних досліджень землі ІГН НАН України".

Автори: Попов М.О., Станкевич С.А., Седлерова О.В.

Короткий зміст (реферат):

Винахід належить до засобів обробки геофізичних даних, які отримують шляхом наземних та дистанційних вимірювань в різних географічних точках земної поверхні. Спосіб підвищення просторової розрізненності наземних геофізичних даних полягає у тому, що одержують  геофізичні дані для геологічного регіону, що досліджується, геофізичні дані інтерполюють, наносять на регулярну просторову сітку, одержують додаткові наземні геофізичні дані для розширеного геологічного регіону, встановлюють аналітичну або статистичну залежність між геофізичними даними геологічного регіону, що досліджується, та розширеного геологічного регіону, за цією залежністю обчислюють значення геофізичних даних у проміжних точках регулярної сітки в межах геологічного регіону, що досліджується. Додатково одержують багатоспектральні дистанційні дані більш високої, ніж наземні геофізичні дані, просторової розрізненності, які просторово узгоджують з наземними геофізичними даними та шляхом десемплінгу перетворюють на багатоспектральні дистанційні дані низької просторової розрізненності, за допомогою математичних методів обробки встановлють аналітичну або статистичну залежність між багатоспектральними дистанційними даними та наземними геофізичними даними та відновлюють додаткові геофізичні дані, які разом із наземними геофізичними даними утворюють  геофізичні дані підвищеної просторової розрізненності. Винахід забезпечує підвищення просторової розрізненності наземних геофізичних даних шляхом їх суміщеної обробки з багатоспектральними дистанційними даними високої просторової розрізненності.

Текст