Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального, економічного і екологічного розвитку / за ред. Загороднього А.Г., Єрмольєва Ю.М. – Київ, 2013. – 356 с.

Коротко висвітлено загальну проблематику, обговорено необхідність та особливості моделювання взаємозв’язків між безпекою продовольства, енергетики, водопостачання в Україні. Увагу приділено переважно питанням методології та моделювання продовольчої безпеки, а енерго- та водопостачання враховані на рівні загальних ресурсних обмежень.

Збірку складено на основі доповідей, представлених на семінарі Національної академії наук України та Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (IIASA), присвяченого проміжним результатам виконання ними спільного проекту.

Матеріал призначений для науковців та експертів з моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів, а також осіб, що приймають рішення в галузі безпеки та сталого розвитку.