Зміст статті

Наукові статті, надруковані в українських виданнях:

у виданнях категорії А:

 1. Artiushenko M. V., Khyzhniak A. V. Entropy methods of self-organizing systems modeling using hyperspectral remote sensing data. Journal of Automation and Information Sciences. Vol.2. 2021. pp. 67-78. https://doi.org/10.34229/1028-0979-2021-2-6
 2. Dyachenko T. M., Zub L. N,. Tomchenko O. V. Plant Cover Transformation in the Shallow Water Habitats of the Cooling Pond of the Chernobyl NPP as a Result of Its Descent. Hydrobiological Journal. Volume 57. 2021 Issue 6. Р. 3-16. http://doi.org/10.1615/HydrobJ.v57.i6.10
 3. Fedorovsky O. D., Khyzhniak A. V., Tomchenko O. V. Assessing aquatic environment quality of the urban water bodies by system analysis methods based on integrating remote sensing data. Space Science and Technology. 2021. 27, No 5 (132). С. 10-21. https://doi.org/10.15407/knit2021.05.000
 4. Тимченко І.В., Гаврилюк Р.Б., Томченко О.В. Аналіз зміни русла річки Південний Буг під впливом антропогенняих та природних за даними супутникового моніторингу. Український географічний журнал. 2021 (4). С. 65-71. https://doi.org/Ukr.geogr.z.2021,N4:65-71 https://ukrgeojournal.org.ua/uk/node/733
 5. Федоровський О. Д., Хижняк А. В., Філімонов В. Ю. Обґрунтування подвійного використання аерокосмічного геомоніторингу морського шельфу для пошуку покладів вуглеводнів і «освітлення» морської обстановки. Космічна наука і технологія. 2021. 27, № 2 (129). С. 38-44. https://doi.org/10.15407/knit2021.02.038

у виданнях категорії Б:

 1. Alpert S. I. Data combination method in Remote Sensing tasks in case of conflicting information sources. Ukrainian Journal of Remote Sensing. 2021. № 8(3). С. 44–48. https://doi.org/10.36023/ujrs.2021.8.3.201
 2. Kharytonov М. М., Pashova V. Т., Lemyshko S. M., Yevgrashkina G. P., Titarenko О. V. Geospatial Assessment of the State of the Samara River Floodplain in the Area of Coal Mining in Western Donbas.Agrology, 2021, Vol. 4 (2), с. 93-97. https://doi.org/10.32819/021012
 3. Stankevich S.A., Svideniuk M.O., Lysenko, A.R. Land surface roughness parameter retrieval by inverse simulation of dual-polarization radar backscattering. Applied Questions of Mathematical Modelling. 2021. Vol. 4, № 2.1. P. 207-215. https://doi.org/10.32782/KNTU2618-0340/2021.4.2.1.22
 4. Альперт С. І. Новітній метод оцінки точності класифікування зображень, отриманих із використанням безпілотних літальних апаратів на основі зваженої матриці помилок та її коефіцієнтів точності. Управління розвитком складних систем. Київ, 2021. № 45. С. 82 – 88, https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.82-88
 5. Альперт С.І. Основні характеристики та перспективи розвитку лазерних гіроскопів. Український журнал дистанційного зондування Землі. 2021. № 8(1). С. 4–9. https://doi.org/10.36023/ujrs.2021.8.1.186
 6. Альперт С.І., Альперт М.І., Катін П.Ю., Літвінова Н.О. Програмно-апаратна інфраструктура наземної автономної платформи з елементами штучного інтелекту. Математичні машини і системи. 2021. № 1. С. 24–31. https://doi.org/10.34121/1028-9763-2021-1-24-31
 7. Артеменко І.Г. Результати порівняльного використання інформації OCO-2 для виявлення залежності між змінами концентрації CO2 в атмосфері та температурою повітря в районі Аргентинських островів та України. Український журнал дистанційного зондування Землі. 2021. № 8(4). С. 12–19. https://doi.org/10.36023/ujrs.2021.8.4.204
 8. Довгий С.О., Бабійчук С.М, Томченко О.В., Лялько В.І. Досвід проведення спецкурсу «Основи дистанційного зондування Землі: історія та практичне застосування» для педагогічних працівників. Український журнал дистанційного зондування Землі. 2021. Т. 8, № 2. С.36-40. https://doi.org/10.36023/ujrs.2021.8.2.195
 9. Ліщенко Л.П., Кудряшов О.І. Дослідження просторово-часових змін поверхневих температур міста Запоріжжя (Україна) за даними дистанційного зондування Землі. Український журнал дистанційного зондування Землі. 2021. 8 (3). с.27-36. https://doi.org/10.36023/ujrs.2021.8.3.198
 10. Лялько В.І., Жолобак Г.М., Дугін С.С., Сибірцева О.М., Дорофей Є.М. Виявлення вегетаційних індексів – раціональних спектральних індикаторів стану рослинності в умовах лабораторного досліду. Український журнал дистанційного зондування Землі. 2021. Том 8, № 2. C.12–20. https://doi.org/10.36023/ujrs.2021.8.2.193
 11. Мартинюк В. О., Томченко О. В. Використання засобів ДЗЗ до оцінки природно-антропогенних трансформацій озер Поліського регіону. Український журнал дистанційного зондування Землі. 2021. Т. 8, № 2. С.27-35. https://doi.org/10.36023/ujrs.2021.8.2.194
 12. Пономаренко О.М., Лялько В.І., Шехунова С.Б., Попов М.О. Світлої пам’яті академіка НАН України Петра Феодосійовича Гожика. Вісник Національної академії наук України. 2021. № 4. C. 91–99. https://doi.org/10.15407/visn2021.04.091
 13. Попов М.О., Лялько В.І., Седлерова О.В., Хижняк А.В. Видатний науковець і організатор науки: До 90-річчя член-кореспондента НАН України О.Д. Федоровського. Вісник НАН України. 2021. № 1. С. 107-114. URL: https://doi.org/10.15407/visn2021.01.107
 14. Свіденюк М.О. Методика визначення фізичних параметрів земної поверхні за результатами комплексування супутникових даних оптичного та радіолокаційного знімання. Український журнал дистанційного зондування Землі. 2021. 8 (3). С. 4-24. https://doi.org/10.36023/ujrs.2021.8.3.197
 15. Седлерова О.В., Архіпов О.І., Голубов С.І., Бондаренко А.Д. Експериментальне обґрунтування використання безпілотних літальних апаратів для прогнозування нафтогазоперспективних об’єктів. Укр. журн. дистанційного зондування Землі. 2021. Т. 8, Вип. 3. С. 27-37. DOI: https://doi.org/10.36023/ujrs.2021.8.3.200
 16. Станкевич С. А., Титаренко О. В., Голубов С. І. Математична модель інтеграції гетерогенних даних при оцінюванні нафтогазоперспективних територій. Прикладні питання математичного моделювання. 2021. Т.4, № 2.1. C. 216-224 DOI: https://doi.org/10.32782/KNTU2618-0340/2021.4.2.1.23
 17. Товстюк, З.М., Єсипович, С.М., Титаренко, О.В., Семенова, С.Г., Єфіменко, Т.А., Свіденюк, М.О., Рибак, О.A, Бондаренко, А.Д., Головащук, О.П., Лазаренко, І.В. (2021). Алгоритм детальних досліджень для пошуку родовищ вуглеводнів на прикладі Шебелинського газоконденсатного родовища. Український журнал дистанційного зондування Землі. 8 (3). C. 37-43. https://doi.org/10.36023/ujrs.2021.8.3.199
 18. Хижняк А.В., Федоровський О.Д., Порушкевич А.Ю, Єфіменко Т.А. Концепція формування методології аерокосмічного геомоніторингу для вирішення завдань природокористування. Український журнал дистанційного зондування Землі. Том 8. № 4. 2021. С. https://doi.org/10/36023/ujrs.2021.8.4.203.
 19. Якимчук В.Г., Суханов К.Ю., Томченко О.В. Адаптивні методи виявлення змін довкілля за допомогою багатоспектральних космічних знімків Землі на прикладі території Солотвино. Український журнал дистанційного зондування Землі. 2021. №.8 (1). С.10-17. https://doi.org/10.36023/ujrs.2021.8.1.187
 20. Шаталов М.М. Академік Володимир Васильович Різниченко – видатний геолог, художник і поет (до 150-річчя від дня народження). Геологічний журнал, 2021. № 1. С. 86-92. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2021.1.225791
 21. Шаталов Н.Н. Академику Вадиму Ивановичу Лялько – 90!. Мінеральні ресурси України, 2021. № 2. С. 44-45.
 22. Шаталов Н.Н. Патриарх украинской геологии. К 200-летию професора К.М. Феофилактова. Мінеральні ресурси України, 2021. № 3. С. 45-50.