Зміст статті

Наукові статті, надруковані в українських виданнях:

 1. Babiichuk S. Implementation of Science Education Principles at the Junior Academy of Sciences of Ukraine Using Remote Sensing Data /Svitlana Babiichuk, Liliia Iurkiv, Оlha Tomchenko, Tetyana Kuchma// Theory and Practice of Science Education, Volume 1, Issue 1, 2019, р. 52-62.
 2. Fedorovsky O.D. The informational and methodical support of the aerospace monitoring of a sea shelf for the detection of anomalies over hydrocarbon deposits /O.D. Fedorovsky, A.V. Khyzhniak, O.V. Sedlerova, Z.M. Tovstyuk, T.A. Efimenko, A.Y. Porushkevich // Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019. Vol. 4. – P. 57-65. https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.04.057
 3. Kharytonov, M., Pugach, A., Stankevich, S., & Кozlova A. (2019). Geospatial assessment of the Mokra Sura river ecological condition using remote sensing and in situ monitoring data. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 27(3), 422-430. https://doi.org/10.15421/111866
 4. Movchan D. (2019). Spatio-temporal trend analysis of vegetation productivity in Europe using MODIS data sets. Ukrainian Journal of Remote Sensing, (22). P. 4-11 DOI: https://doi.org/10.36023/ujrs.2019.22.153
 5. Naceur, K., Maatoug, M., Benaichata, L., Stankevich, S., Titarenko, O., & Kharytonov, M. (2019). Spatial Assessment of Seasonal Changes in Pollution of the Air Ground Layer with Aerosol Particles in School Yards of Tiaret city (Algeria). Journal of Geology, Geography and Geoecology, 28(1), 140-147. https://doi.org/10.15421/111915
 6. Piestova, I. O., Lubskyi, M. S., Svideniuk, M. O., Golubov, S. I., Laptiev, O. A. Urban thermal micro-mapping using satellite imagery and ground-truth measurements: Kyiv city area case study. Ukrainian Journal of Remote Sensing, 2019, 21, 40-48, https://doi.org/10.36023/ujrs.2019.21.149.
 7. Popov M. Land Cover Classification Using Spatio-Temporal Decision-Level Fusion Based on Probability Propagation / M. Popov, S. Stankevich, A. Kozlova, I. Piestova, M. Lubskiy, M. Svideniuk, O. Titarenko, A. Andreiev, V. Hermaniuk // Колективна монографія за матеріалами XVIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях”, Київ, 1-2 жовтня 2019 р. Вид. НАН України, 2019.– С. 66-68. Режим доступу: https://itgip.org/wp-content/uploads/2019/10/1_Книга_сайт.pdf.
 8. Rebati, N., Bouchenafa, N., Oulbachir, K., & Svideniuk, M. (2019). Remote sensing and ground based assessment of distribution of land cover parameters inthe catchment area of Wadi el K’sob M’sila (Algeria). Journal of Geology, Geography and Geoecology, 27(3), 485-494. https://doi.org/10.15421/111872
 9. Shatalov N.N. Cloud lineaments – indicators of fault zones of the Earth // Геол. журн. 2019. № 4. С. 46-56. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2019.4.186909
 10. Stankevich S., Pestova I. New multispectral data product developing for Ukrainian segment of Sentinel scientific hub. Колективна монограф. за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: актуальні питання» (Київ, 01-02 жовт. 2019 р.). За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ «Вид-во «Юстон», 2019. – С. 64-66. – Режим доступу: https://itgip.org/wp-content/uploads/2019/10/1_Книга_сайт.pdf.
 11. Азімов О.Т., Кураєва І.В., Кармазиненко С.П., Злобіна К.С. Раціональний комплекс геохімічних методів при дослідженні довкілля районів поховання твердих побутових відходів // Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво: Матеріали VI Міжнар. геол. форуму (17-22 черв. 2019 р., м. Одеса, Україна). – К.: УкрДГРІ, 2019. – С. 13–16. – Режим доступу: http://ukrdgri.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/material_geoforum_2019_1.pdf
 12. Азімов О.Т., Трофимчук О.М., Кураєва І.В., Кармазиненко С.П. Оцінка вмісту важких металів у ґрунтах та інших компонентах ландшафту в районах захоронення твердих побутових відходів // Екологічна безпека та природокористування. – 2019. – Вип. 2 (30). – С. 5–17. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2019.2.5-17
 13. Азімов О.Т., Буніна А.Я. Дослідження техногенного навантаження території м. Маріуполь на підставі аналізу обсягів важких металів, накопичених у ґрунтах / Колективна монограф. за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: актуальні питання» (Київ, 01-02 жовт. 2019 р.). За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ «Вид-во «Юстон», 2019. – С. 69–71. – Режим доступу: https://itgip.org/wp-content/uploads/2019/10/1_Книга_сайт.pdf.
 14. Альперт С.І. Аналіз правил комбінування, заснованих на усередненні основних призначень імовірностей та правило комбінування Сметса. Український журнал дистанційного зондування Землі, 23, (2019), С. 4-8. https://doi.org/10.36023/ujrs.2019.23.158
 15. Альперт С.І. Основні міри подібності та нові підходи до їх застосування при класифікуванні гіперспектральних космічних зображень / С.І. Альперт // Математичні машини і системи. – 2019. – № 1. – С. 143 – 151. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151938
 16. Альперт С.І. Застосування методів комбінування даних при класифікуванні супутникових зображень / С.І. Альперт // Математичні машини і системи. – 2019. – № 2. – С. 16 – 26. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/162280
 17. Альперт С.І. Застосування правила Інагакі при комбінуванні гіперспектральних супутникових зображень / С.І. Альперт // Колективна монограф. за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: актуальні питання» (Київ, 01-02 жовт. 2019 р.). За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ «Вид-во «Юстон», 2019. – С. 124-126. – Режим доступу: https://itgip.org/wp-content/uploads/2019/10/1_Книга_сайт.pdf.
 18. Воробйов А.І., Голубов С.І. Супутниковий моніторинг хмарності над зонами глибинних розломів, короткостроковий прогноз землетрусів та сейсмічна активність в Україні. Український журнал дистанційного зондування Землі, 23, (2019), С. 21-24. https://doi.org/10.36023/ujrs.2019.23.161
 19. Германюк В.А. Класифікація видового складу зелених зон міста з використанням часового ряду знімків PlanetScope / Германюк В.А., Козлова А.О. // Колективна монографія за матеріалами XVIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях”, (Київ, 1-2 жовтня 2019). – Київ, 2019. – С.172–173. Режим доступу: https://itgip.org/wp-content/uploads/2019/10/1_Книга_сайт.pdf.
 20. Дугін С.С, Сибірцева О.М., Голубов С.І., Дорофей Є.М. Верифікація результатів обробки спектральних даних супутника Sentinel-2A, наземного спектрорадіометра ASD FieldSpec® 3FR і системи реєстрації мінливості параметрів середовища DJI STSVIS. // Український журнал дистанційного зондування Землі, 21, (2019), С.29 – 39 https://doi.org/10.36023/ujrs.2019.21.147
 21. Єсипович С.М. Антарктида – південна географічна область Землі як геодинамічний центр формування первинної протокори планети. // Геологія і корисні копалини Світового океану, том 15 1(55), 2019, С.115-120. https://doi.org/10.15407/gpimo2019.01.115
 22. Єсипович С.М., Товстюк З.М. Геологічне підґрунтя формування пагорбу пісковикових брил в долині р. Молочна (на північ від Мелітополя) під назвою Кам’яна Могила.// Геологічний журнал, №3 (368), 2019, С.37-44. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2019.3.177970
 23. Єсипович С.М. Перспективи газоносності області зчленування Дніпровського грабена та Донецької складчастої споруди. // Тектоніка і стратиграфія, 2019, С.21-34.
 24. Єфіменко Т.А., Товстюк З.М. Оптичні характеристики елементів ландшафту в межах родовищ залізних руд за космічними матеріалами // Український журнал дистанційного зондування Землі 23 (2019) – С 14-20. Online ISSN 2313-2132, https://doi.org/10.36023/ujrs.2019.23.160
 25. Ліщенко Л. П., Пазинич Н. В., Філіпович В. Є. Аналіз розподілу літніх температур поверхні міста Миколаєва за даними теплового діапазону супутників серії Landsat // Український журнал дистанційного зондування Землі 21 (2019) – С 49-59 Online ISSN 2313-2132, DOI:https://doi.org/10.36023/ujrs.2019.21.148
 26. Ліщенко Л.П. Вплив рослинності на сезонну мінливість температурного поля поверхні в місті Київ в межах різних ландшафтно-функціональних зон за супутниковими даними// Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: Колективна монографія за матеріалами ХVІIІ Міжнародної науково-практичної конференції актуальні питання (Київ, 01 - 02 жовтня 2019 р.) / За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ «Видавництво «Юстон», 2019. С. 126-130 ISBN 978-617-7361-99-1 Режим доступу: https://itgip.org/wp-content/uploads/2019/10/1_Книга_сайт.pdf
 27. Лялько В. І., Жолобак Г. М., Ходоровський А. Я., Апостолов О. А., Сибірцева О. М., Єлістратова Л. О., Романчук І. Ф., Дорофей Є. М. Космічний моніторинг довкілля-ефективний механізм охорони лісів. Український журнал дистанційного зондування Землі. 2019. № 20. С. 4-12 https://ujrs.org.ua/ujrs/article/view/145
 28. Лялько В.І., Єлістратова Л.О., Апостолов О.А., Ходоровський А.Я. Зміна параметрів вітру на території України в період глобальних кліматичних змін// Доповіді НАН України, 2019, № 10, С. 57-66. Режим доступу: https://www.dopovidi-nanu.org.ua/sites/default/files/2019/10/2019-10-8.pdf
 29. Попов М.О. Системний аналіз функціонування екосистем ПЗФ в умовах активізації впливу природно-антропогенних чинників / М.О. Попов, О.В. Альохіна, Б.П. Русин, В.В. Кошовий, О.Л. Івантишин // Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019. Сер. Екологія.– № 11.–С. 100–110. https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.11.100
 30. Попов М.А., Зайцев А.В., Пестова И.А. Методическая схема ранжирования интервальных экспертных оценок углеводородного потенциала территорий. Український журнал дистанційного зондування Землі. 2019. № 2. С. 35-39. https://doi.org/10.36023/ujrs.2019.22.156
 31. Попов М. О., Артюшин Л.М., Топольницький М.В., Титаренко О.В., Шморгун Ю.В. Інтегрування гетерогенних геопросторових даних на основі теорії свідчень Демпстера-Шейфера// Математичні машини і системи, 2019, № 3, с. 35-46. https://doi.org/10.34121/1028-9763-2019-3-35-46
 32. Суханов К.Ю. Апроксимація реальних даних нечіткими множинами для завдання класифікації /К.Ю.Суханов// Український журнал дистанційного зондування Землі, 2019.– № 22. –С. 22-26. https://doi.org/10.36023/ujrs.2019.22.154
 33. Титаренко О. В. Валідація результатів картування контурів покладів вуглеводнів за матеріалами наземного спектрометрування, дистанційними та геолого-геофізичними даними. Український журнал дистанційного зондування Землі. - 2019. - №21- с.41-53. https://doi.org/10.36023/ujrs.2019.21.151
 34. Трофимчук О.М., Азімов О.Т, Кураєва І.В., Злобіна К.С., Кармазиненко С.П. Особливості моніторингу гідросферних процесів у межах техноекосистем територій захоронення твердих побутових відходів з застосуванням дистанційних технологій / Колективна монограф. за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: актуальні питання» (Київ, 01-02 жовт. 2019 р.). За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ «Вид-во «Юстон», 2019. – С. 72–76. – Режим доступу: https://itgip.org/wp-content/uploads/2019/10/1_Книга_сайт.pdf
 35. Хижняк А.В. Гідрофізичні і геологічні особливості, методи і модель аерокосмічного моніторингу з метою пошуку покладів вуглеводнів на морському шельфі /А.В. Хижняк, О.В. Седлерова, О.Д. Федоровський// Геологія і корисні копалини Світового океану. 2019. 15, № 2: С.91-97. https://doi.org/10.15407/gpimo2019.02.091
 36. Хрущов Д.П., Ремезова Е.А., Белевцев Р.Я., Азимов А.Т., Лобасов А.П., Яременко О.В., Кузьманенко Г.А. Информационные цифровые структурно-литологические модели перспективных геологических объектов // Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво: Матеріали VI Міжнар. геол. форуму (17-22 черв. 2019 р., м. Одеса, Україна). – К.: УкрДГРІ, 2019. – С. 228–230. – Режим доступу: http://ukrdgri.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/material_geoforum_2019_3.pdf.
 37. Шаталов Н.Н Африканские озера Ниос и Монун – индикаторы уникального углекислотного дыхания Земли// Український журнал дистанційного зондування Землі. 2019. № 21. С. 4-22. https://doi.org/10.36023/ujrs.2019.21.150
 38. Шаталов Н. Н. Тектонические предпосылки техногенно-природной катастрофы в городе Днепр // Доповіді Національної академії наук України. 2019. № 2. С. 68-77. https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.02.068
 39. Шаталов Н.Н., Науменко У.З., Черниенко Н.Н. О природе углеводородов (К 90-летию со дня рождения профессора .В.А. Краюшкина) // Геологія і корисні копалини Світового океану. 2019. № 1. С. 121-132. http://gpimo.nas.gov.ua/en/node/835
 40. Шаталов Н.Н. Выдающийся геолог-нефтяник академик Владимир Борисович Порфирьев (К 120-летию со дня рождения) // Геол. журн. 2019. № 2. C. 102-108. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2019.2.169939
 41. Шаталов Н.Н. Профессор Николай Филиппович Балуховский – выдающийся геолог-нефтяник и тектонист (К 120-летию со дня рождения) // Геол. журн. 2019. № 3. C. 86-91. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2019.3.177979
 42. Шаталов Н.Н., Багрий И.Д. Вклад профессора Владилена Алексевича Краюшкина в теорию абиогенно-мантийного генезиса углеводородов (К 90-летию со дня рождения) // Геол. журн. 2019. № 3 C. 92-100. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2019.3.177980
 43. Шаталов Н.Н. Выдающийся геолог Украины профессор Владимир Иванович Крокос (К 120-летию со дня рождения) // Геол. журн. 2019. № 4. С. 85-90. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2019.4.186913
 44. Шевчук Р.М. Моніторинг сучасного стану Милятинського кар’єру зернистих фосфоритів за даними дистанційного зондування Землі // Геологічний журнал 2019, № 2 С.73-78/ ISSN 1025-6814 https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2019.2.169937
 45. Шевчук Р.М., Філіпович В.Є. Супутниковий екомоніторинг територій видобування ільменіту і оцінка якості проведеної рекультивації. Колективна монограф. за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: актуальні питання» (Київ, 01-02 жовт. 2019 р.). За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ «Вид-во «Юстон», 2019. – С. 109-112. – Режим доступу: https://itgip.org/wp-content/uploads/2019/10/1_Книга_сайт.pdf
 46. Шевчук Р.М., Філіпович В.Є., Мичак А.Г., Лубський М.С. Особливості супутникового моніторингу територій видобутку кристалічних порід в Житомирській області за даними багатоспектральної та радарної космічної зйомки // Український журнал дистанційного зондування Землі 22 (2019) – С 12-21 Online ISSN 2313-2132 DOI:https://doi.org.10.36023/ujrs.2019.22.157