Аспірантура

(103) Науки про Землю Наказ МОН від 07.10.2016 № 1451-л

(172) Телекомунікації та радіотехніка Наказ МОН від 21.10.2016 № 1464-л

https://registry.edbo.gov.ua/university/3735/specialities/

https://registry.edbo.gov.ua/university/3735/study-programs/

Правила прийому до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії у Державній установі «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України» в 2022 році (pdf), методичні вказівки щодо оформлення дослідницької пропозиції (docx), зразок робочого плану реалізації дисертаційного проекту (doc)

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 103 – Науки про Землю (05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження) (pdf)

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка (05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження) (pdf)

ОНП 2021 - НП 2021

ОНП 2020 - НП 2020

ОНП 2016 - НП 2016

ОНП 2021 - НП 2021

ОНП 2020 - НП 2020

ОНП 2016 - НП 2016

Перелік компонентів освітньо-наукової програми «Дистанційні аерокосмічні дослідження природного середовища» спеціальність 103 – Науки про Землю

Цикл загальної підготовки. Обов’язкові дисципліни (18 кредитів ЄКТС)

Цикл професійної підготовки. Нормативна частина. Блок 1. (9 кредитів ЄКТС)

Цикл професійної підготовки. Практична частина. (3 кредити ЄКТС)

Цикл професійної підготовки. Варіативна частина. Блок 2 (10 кредитів ЄКТС)

Перелік компонентів освітньо-наукової програми «Дистанційні аерокосмічні дослідження» спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка

Цикл загальної підготовки. Обов’язкові дисципліни (18 кредитів ЄКТС)

Цикл професійної підготовки. Нормативна частина. Блок 1. (9 кредитів ЄКТС)

Цикл професійної підготовки. Практична частина. (3 кредити ЄКТС)

Цикл професійної підготовки. Варіативна частина. Блок 2 (10 кредитів ЄКТС)